Edward van 't Slot

Edward van 't Slot

Professioneel profielSinds 2019 geregistreerd supervisor (LVSC), sinds 2021 ook gespecialiseerd pastoraal supervisor (Raad voor KPV en Pastorale Supervisie)
Voornamelijk werkzaam in opleidingssupervisie, Protestantse Theologische Universiteit, in de masteropleiding en nascholing. Voornamelijk groepssupervisies, evt. ook individueel. Evt. is meer informatie verkrijgbaar via het Kenniscentrum van de PThU.

Contact

Edward van 't Slot
Zwolle
Nederland

Referenties

Protestantse Theologische Universiteit
https://www.pthu.nl/over-pthu/organisatie/medewerkers/e.vantslot/