Annelies Dekkers

Professioneel profiel

Wil je jouw gewenste doelen en dromen verwezenlijken? In een begeleidingstraject kan ik je hiervoor de benodigde ondersteuning en inspiratie bieden. Het is aan jou of we dit (afwisselend) "live" of eventueel al wandelend, in de natuur laten plaatsvinden. Door alle veranderingen is het steeds belangrijker, om ook mentaal veerkrachtig en in balans te blijven. Centraal in deze begeleiding staat, het samen onderzoeken hoe je (latente) krachten & kwaliteiten, verder tot ontwikkeling kunnen komen, evenals je interactie met anderen. Door positieve beïnvloeding, m’n (professionele) betrokkenheid, deskundigheid en enthousiasme, kun je op een geïnspireerde wijze, je realistische wensen in de praktijk verwezenlijken. Mijn visie op begeleiding is: je (innerlijke) wijsheid, echtheid en natuurlijke bekwaamheid leiden tot gewenste resultaten; mogelijke innerlijke belemmeringen/ongemakken omzetten in effectief gedrag wat past bij jou. Grensverleggend experimenteren, vindt plaats tijdens de begeleidingsgesprekken en ook tussen de verschillende gesprekken in; waarna vervolgens ruimte is voor borging van de gewenste ontwikkeling. Een ondersteunende aanpak met desgewenst, elementen van time-energie-stress-verwachtingenmanagement en persoonlijke effectiviteit, vormen de ingrediënten van een "allround"- begeleiding en praktische, ervaringsgerichte benadering. Toepasselijke werkvormen én doeltreffend inhoudelijk materiaal, ondersteunen het begeleidingsproces, zodat je steeds weer gemotiveerd en energiek terug naar huis gaat. We stemmen de begeleiding af op je individuele taak, gewenste en gehanteerde rol en de specifieke cultuur van je organisatie/omgeving. Met de systeem- en communicatietheorie en positieve psychologie als uitgangspunt, werken we toe naar resultaten op persoonlijk- team en organisatieniveau. Door zowel als (leer)supervisor, als coach, intervisor en allround-begeleider te werken, kun je je voordeel doen met de aanvullende werking van deze begeleidingsvormen. Ook anderen in je omgeving zullen je stappen voorwaarts (h)erkennen. Echte verandering komt van binnenuit en heeft ook te maken met het willen veranderen van patronen en gewoonten. Door een beroep te doen op autonomie, zelfsturing en pro-activiteit werkt de gewenste verandering als een olievlek, het gaat na verloop van tijd meer als vanzelf. Kwaliteit, humor, (com)passie, profilering, relativering zijn kernwoorden, die borg staan, voor plezierige en effectieve verrijkingstrajecten. In het kader van de SKJ-registratie kun je supervisiebijeenkomsten volgen of een begeleid intervisietraject samen met anderen. Zelf blijf ik in beweging, door deel uit te maken van twee intervisiegroepen; waarvan 1 groep bestaat uit geregistreerde leer-supervisoren en registercoaches. Benieuwd? Voel je uitgenodigd voor een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek. (Begeleidingsadres en kosten van de gesprekken in onderling overleg). Opleiding: Interactie academie in Antwerpen, Opleiding tot Coach; begeleiden van resultaatgerichte veranderingsprocessen; Voortgezette Opleiding voor Supervisie en Deskundigheidsbevordering, Train de trainers opleiding; HBO-maatschappelijk werk; Docentenopleiding Cursussen/trainingen: Systemisch werken, Provocatief coachen, Human Social Functioning training, Stresshantering & "van weerstand naar leerstand". Publicatie: Allround begeleiding Ervaring: vanaf 1997 geregistreerd (leer) supervisor (LVSC) Vanaf 2010 erkend als coach (LVSC). Daarnaast: sr. trainer; "coach de coach"; "coach de trainer"; coach de intervisor; adviseur.

Contact

Avans Hogeschool
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Nederland
06-15373847
Annelies Dekkers
TERHEIJDEN
Nederland
06-15373847

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Coaching
"Ik heb Annelies als een pure professional ervaren, die me vanuit een gelijkwaardige, empathische, niet oordelende, respectvolle benadering voldoende ruimte geeft, om m'n eigen stijl te ontdekken. De prikkelende vragen hebben me steeds uitgedaagd".Femke van der HamsfoortDocent Hoge School
Supervisie over supervisie
“Annelies is een supervisor pur sang. Zij past de supervisiemethodiek toe, zoals deze toegepast behoort te worden.Wat ik bewonderenswaardig vond, waren de linken die zij steeds wist te leggen, waardoor ik mijn opgedane ervaringen kon omzetten, in ervaringen waarvan ik (nog meer) kon leren.Zij wist goed mee te buigen en haar interventies te laten passen bij mijn verhaal en context, wat ik als prettig heb ervaren. Door terug te krijgen wat ik deed (hoe iets overkwam), hielp mij dit, om inzicht te verkrijgen en verder te reflecteren op eventuele gedragsalternatieven.Wat ik heel professioneel vond, was de wijze waarop zij omging met mijn context en de gebeurtenissen daarin; ze mochten er zijn in de supervisie, maar zij wist ook steeds weer een (soepele) overgang te maken naar de supervisie. Daarnaast heb ik meer zicht gekregen op verschillende benaderingen om supervisanten met verschillende leerstijlen te benaderen en hierop te interveniëren.Ik heb veel gehad aan de SOS en deze was voor mij bruikbaar, in zowel de groeps- als de individuele supervisieKortom: kundige en professionele supervisor”.Marloes van DortmontBegeleider bij Ministerie van DefensieSupervisor in opleiding
Coaching
Vanaf het eerste moment wist Annelies een vertrouwde, veilige omgeving te creëren, waardoor ik me niet geremd voelde mezelf kwetsbaar op te stellen. Vervolgens heb ik met haar ondersteuning en inzichten gezocht naar wat voor mij de balans is, tussen werk en privé. Wat mijn valkuilen zijn en hoe ik deze om kan buigen naar kernkwaliteiten. Wat mij energie geeft en niet in de laatste plaats gelukkig maakt.Mede door de professionele en kundige begeleiding van Annelies, kan ik met recht zeggen, dat ik bereikt heb, wat ik wilde en daar ben ik haar uitermate dankbaar voor.Diana BogaartsHuman Resources Adviser
Supervisie over supervisie
De parallel tussen deze sos-supervisie en de trajecten van mijn supervisiegroepen, die ik heb begeleid, is steeds duidelijk aan bod gekomen.Ik kon inbrengen, wat ik op dat moment nodig had en het vervolgens direct toepassen in de praktijk.De supervisiemethodiek, die als een rode draad door het hele traject heenliep, werkte hierbij ondersteunend.Ik heb me steeds geaccepteerd en serieus genomen gevoeld. Hierdoor was er voor mij geen belemmering om me kwetsbaar op te stellen. Annelies is steeds respectvol met mijn openheid omgegaan.De sos-supervisie heeft als een spiegel gewerkt, waardoor ik mijn doelen kon bereiken.Catharina van der SchootPsycho-therapeutSupervisor in opleiding
Supervisie over supervisie
Door een open houding, was Annelies oprecht geïnteresseerd. Hierdoor wist ze een prettige sfeer te creëren, die mij ook de ruimte gaf om vragen te stellen. De werkinbrengen plaatste zij in een groter kader en koppelde deze aan mijn leerwensen. Zo kwam ik bijvoorbeeld vanuit irritatie tot compassie, zonder aan mezelf voorbij te gaan. Met name het type vragen was voor mij inspirerend en prikkelend, om deze vragen, vervolgens ook zelf te gaan gebruiken. Door dit zo te ervaren, lukt het me nu ook steeds beter om dit bij mijn supervisanten toe te passen. Daarnaast hebben we ervaringen uitgewisseld over de wijze waarop je jezelf als supervisor profileert en met collega’s omgaat. Ik vond het prettig, om hierbij gelijkwaardigheid te voelen. Het confronteren vond voornamelijk plaats in de vorm van prikkelende vragen, doorvragen en reflecteren op wat er gebeurt. Ik heb me hier nooit ongemakkelijk bij gevoeld; ik heb het eerder als een mooie ervaring beleefd. Hulpmiddelen en visuele materialen die Annelies aanbood tijdens de gesprekken, vond ik ondersteunend. Deze bruikbare materialen kwamen op het juiste moment en sloten aan bij mijn behoeften en bij mijn supervisanten.De afsluitende vragen die Annelies hanteert, gebruik ik ook steeds vaker, om daarmee de ander scherp te houden en te blijven prikkelen. Kortom: concrete resultaten door bewust handelen voor, tijdens en na de bijeenkomsten. Het enthousiasme en betrokkenheid stonden garant voor een goed leerklimaat. Dank je wel!Marina van Wissen.Ouderschapsbemiddelaar/trainer/intervisor/aspirant supervisor; Ervaringsgerichte opleiding aan het Kempler Instituut
Supervisie over supervisie
Voor mijn herregistratie-traject wilde ik graag werken met positieve supervisie. Annelies heeft deze methodiek in de supervisie over supervisie-gesprekken toegepast.Daarnaast gebruikt zij oefeningen, die ik ook in mijn eigen supervisie-groepen toe kan passen. Onder andere hierdoor is er continue sprake van een parallel-proces tussen de sos en het zelf supervisie geven.Annelies stelt vragen, die mij een andere kijk op mensen en situaties geven. Wat mij betreft, was er m.n. ondersteuning en minder confrontatie. Daar ik zelf echter zeer kritisch ben en beoordelend, vermoed ik, dat er hierdoor minder sprake was van confrontatie.Met de feedback die ik geef, wordt zeker rekening gehouden.Ik merk, dat er voor mezelf meer rust gekomen is, in de supervisies en intervisies die ik zelf begeleidt.Als sterke punten wil ik de goede sfeer, het flexibel invoegen, het bewerken van mijn leerdoel en het krachtig blijven staan in een voorstel, ondanks kritische noten van mijn kant.Wilma CliggePsychomotorisch therapeut & Supervisor
Coach de coach
In mijn functioneringsgesprek heb ik aangegeven, behoefte te hebben, aan extra tools, om een beter grip te kunnen krijgen op het coördineren van de afdeling.Tijdens de coaching heeft de werkwijze van het inbrengen van "praktische situaties" me de nodige inzichten gegeven. Mijn houdings- handelings-repertoire op het gebied van communicatie, leiding geven, assertiviteit en delegeren is door het prikkelend doorvragen en stimuleren van Annelies zeker uitgebreid. Door steeds weer stil te staan bij de diverse aspecten van het coachen van een groep collega’s, werd het voor mij voelbaar en inzichtelijk, dat coachen echt maatwerk is.Op een praktische en visuele wijze bespreken van mijn rol en functie was leerzaam voor me.Met een onafhankelijk iemand als Annelies, is het prettig om een aantal zaken, die niet zo lekker liepen te bespreken. Mede door haar vraagstelling, wist ik regelmatig zelf tot een passende aanpak te komen.Dit coachtraject heeft me ook een stuk innerlijke rust gegeven. Annelies, hartelijk dank voor de leerzame, inspirerende, coachende bijeenkomsten.Hetty VerhagenCoördinator
Voor-supervisie
"Door een ontspannen en volkomen naturel benadering, kreeg ik het gevoel, te kunnen vertrouwen op m'n eigen kunnen. Ondersteuning en confrontatie werden in 'n prettige balans afgewisseld. Ik voelde me uitgenodigd, om de achtergrond van m'n valkuilen te onderzoeken en opgedane inzichten heb ik meteen kunnen toepassen". drs. F. Philippart Lecturer & Hoge Schooldocent
Voor-supervisie
Annelies is een zeer ervaren supervisor, dit blijkt, uit de manier waarop ze op situaties inspeelt. Ze blijft zichzelf, heeft een breed scala aan supervisievaardigheden en weet binnen no-time een veilige situatie weg te zetten. Ik heb me erg goed gesteund gevoeld door haar houding; ze is transparant, laat afwegingen horen, overlegt welke opties er zijn en geeft me daar een keuze in. Ze benoemt positieve aspecten en stelt vragen die me aanzetten, om mijn functioneren verder te onderzoeken. Ze heeft me na laten denken, over wat ik nodig heb om goed van start te gaan als supervisor. Annelies heeft meerdere methodieken toegepast tijdens de supervisie. Juist die concrete voorbeelden helpen me, om meer zicht te krijgen op hoe je het supervisieproces kunt aanpakken en vooral ook dat het soms praktisch en prettig is, om dit concreet te ervaren. Dit geeft supervisanten met verschillende leerstijlen ook mogelijkheden: niet alleen via praten, maar ook concreet ervaren. Deze concrete ervaringen zal ik niet snel vergeten. Ze blijven me bij. Ze is duidelijk in wat er verwacht wordt, hoe de supervisie ingevuld kan worden. Ze heeft ervoor gezorgd dat de supervisie op verschillende manieren een toegevoegde waarde heeft. De toegevoegde waarde is voornamelijk mijn toekomstige rol als supervisor. Daarnaast heeft het positieve effecten gehad, op mijn functioneren in mijn team en naar studenten toe. Het proces in deze supervisie is steeds heel logisch verlopen, geruisloos zijn we van de ene fase naar de volgende fase gegaan, van verkennen en ontdekken, naar essentiële groeimomenten van mij. Riek van de BekeromDocent HBO-instelling
Coaching
Evaluatie coachings-trajectEr was steeds een goede mix van vragen; hierbij denkend aan achterliggende normen en waarden, motivatie, gedragsalternatievenDe interventies van de coach werden gaande het traject, scherper en steviger. Het verschil tussen supervisie en coaching is me duidelijk geworden; daarnaast ben ik aan het denken gezet, welke vorm van begeleiden het beste bij mij past.Mijn leerproces is bevorderd door de wijze waarop de coach met mijn werkinbrengen is omgegaan. Zij stelde mij prikkelende vragen, waardoor ik bijvoorbeeld pro-actiever met belangentegenstellingen om kon gaan of tijdig een “buddy” inschakelde om over OR-zaken te sparren.Resultaten van dit coachtraject: door inzicht in irrationele gedachten is het gemakkelijker om probleem-situaties direct te analyseren en te tackelen mijn sterke kanten beter te zien en voelen en sterke kanten van anderen relativeren beter met mijn vaardigheden en met stress omgaan als voorzitter van de OR. Lies de Vries(OR-)Trainer & voorzitter van de OR
Supervisie
Ik heb Annelies ervaren als een zeer ervaren professional: prettige wijze van communiceren, ruim denkend, open en begripvol. Ik heb meer vertrouwen en plezier in mijn eigen kunnen gekregen op het werk en in privé. Haar prikkelende vragen geven me inzicht en het gevoel, dat ik over meer regie beschik dan ik zelf denk; het glas is vaak voller dan ik vermoedde. Ik laat nu de verantwoordelijkheid daar, waar deze thuishoort. Annelies: veel dank! Miriam Busscher Maatschappelijk werk