Anita Bergman

Anita Bergman

Professioneel profiel

Wie ben ik als mens?

In 1975 ben ik geboren, zeer gewenst door mijn ouders. Hun eerstgeborene en tot groot verdriet bleef ik enig kind. Ik voelde de ogen van mijn ouders sterk op mij gericht. Dat had op mij een benauwende uitwerking. Zeker in de combinatie met het opgroeien in een klein dorp, waar iedereen elkaar kent en er veel over elkaar wordt gesproken. Ik voelde me er ook dikwijls buiten staan, zag dingen anders, wilde dingen anders doen. Soms hield ik me in, paste ik me aan, soms was ik een rebel.
Wat me als kind al typeerde is mijn nieuwsgierigheid naar wat anderen denken, vinden en doen. Ik kon me goed vermaken met naar anderen kijken, op het schoolplein, op straat, op televisie. Er ontging mij weinig en tot op de dag van vandaag houd ik ervan om met mensen om te gaan, ze te leren kennen in wat voor hen van waarde is, wat hun drijfveren zijn en hoe dat al dan niet tot uiting komt in hun woorden en hun handelen.

Het kleine dorp heb ik al vroeg ingeruild voor het wonen in een grotere stad, waar meer ruimte is om andere mensen te ontmoeten. Ik houd van ontdekken, van nieuwe perspectieven en mooie verhalen en ga graag op reis. Geniet ervan als het er in andere landen en in andere culturen heel anders aan toe gaat.
k geloof dat we voor die diversiteit niet altijd op reis hoeven, dat het er ook is in ieder mens. Eenzijdige, zichzelf herhalende verhalen, die we over ons zelf vertellen of die we anderen toestaan om over ons te vertellen, kunnen zaken vastzetten. Reflecteren is voor mij een nieuw licht laten schijnen op jezelf, zodat je ontdekt wat je vasthoudt, wat je ergens van weerhoudt en welke beweging je zou willen maken voor meer veerkracht, daadkracht en (werk)plezier.

Wie ben ik in het werk?

In 1999 studeerde ik af op de Hogeschool Windesheim als maatschappelijk werker en sindsdien heb ik continue in de jeugdhulp en jeugdzorg gewerkt. Eerst een aantal jaren als gezinsvoogd in de jeugdbescherming, maar ik kreeg al snel zin om zelf de behandelplannen uit te voeren in de gezinnen en vervolgens heb ik voornamelijk als gezinsbehandelaar gewerkt. De langste periode in de residentiële jeugdzorg en daar ontstond ook mijn interesse om meer te doen in de begeleiding en coaching van mijn collega's. Ik werd werkbegeleider van mijn eigen team en zette intervisiegroepen op. Heel logisch voor mij om in 2018 vervolgens ook te starten met de opleiding tot supervisor. Voor mij is het belangrijk om in beweging en in ontwikkeling te blijven.

Het werken met mensen is zo dynamisch dat het me blijft boeien en inspireren. Geen dag is hetzelfde, met iedereen heb je je eigen unieke contact. Ik werk graag ervaringsgericht en trek wat daar en toen gebeurde naar het hier en nu, waar nieuwe acties en bewegingen kunnen ontstaan. Mijn visie wordt sterk gekleurd door het systeemgericht kijken en het contextuele gedachtegoed. Dat helpt me om het gedrag van het individu in de bredere context te zien en te begrijpen. Gedrag staat nooit op zichzelf en dat uitgangspunt helpt me om me benieuwd te zijn en te blijven kijken naar de gelaagdheden in ieders verhaal.
Bij mij past zorgvuldigheid, verbinding, authenticiteit en zelfkennis door zelfreflectie. Intervisie en supervisie is daar in mijn optiek onlosmakelijk mee verbonden. Samen met anderen kijken naar wat er gebeurt in interacties en op verschillende niveaus. Dat zorgt voor verbreding en verdieping van je eigen perspectief en het creëert ruimte om met en van elkaar te leren.

Wat deelnemers van intervisie of supervisie over mij zeggen:

* Bij Anita voelde ik me vanaf het eerste moment op mijn gemak en welkom. Ze is rustig, vriendelijk en behulpzaam. Het contact is gelijkwaardig. Anita vertelt ook over haar zelf en de ontwikkelingen die zij heeft doorgemaakt. Niet teveel en niet te weinig. Precies zo dat het aansluit op waar ik mee bezig ben en dan voel ik dat ze mij echt begrepen heeft.
* Anita weet snel een ontspannen en open sfeer te creëren, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Ze is respecvol en ook doortastend. Ze vraagt goed door zonder dat het vervelend wordt. Ik ga altijd met nieuwe inzichten de deur uit. Anita weet de dingen mooi te verwoorden. Ik schrijf het op en het helpt me om het nog eens te zien staan.
* Kenmerkend aan Anita vind ik haar passie en enthousiasme voor het vak. Ze kent veel werkvormen en dat maakt dat de tijd snel gaat. Ik neem altijd weer nieuwe inzichten mee. Dat komt ook doordat we niet alleen maar praten, maar ook zaken uitwerken. Ik voel me vrij in het uitproberen zonder dat ik het beleef als een rolenspel, waarin ik me zo bekeken kan voelen.
* Anita is kundig en respectvol. Ze vraagt goed door en is doortastend en initiatiefrijk. Met Anita durf ik het aan om aan de slag te gaan met vraagstukken op gebieden die diepgeworteld kunnen zitten.

Contact

Tijd voor eigen inzicht
Weerschijnvlinder 16
8016 HS Zwolle
Nederland
0628046090

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*