Thematische reflectie: De professionele begeleider als wereldverbeteraar

Type: Nieuws
Datum: 16 December 2021

Thematische reflectie op professioneel begeleiden – de adviseur als wereldverbeteraar

Als Commissie VakOntwikkeling stimuleren we vier keer per jaar een gerichte reflectie op professioneel begeleiden in de huidige tijd, aan de hand van een actuele inspiratiebron: een film, podcast of interview. Die reflectie kun je natuurlijk individueel invullen, maar ook met je intervisiegroep, of binnen een opleiding vormgeven. Zo blijven we ook in de huidige Zeitgeist met elkaar in gesprek over ons vak.

Aanleiding is de Ernst Hijmanslezing ‘de adviseur als wereldverbeteraar’ die Hans Vermaak aan het begin van dit jaar uitsprak bij onze zustervereniging: de Orde voor Organisatiekundigen en -Adviseurs  (O.O.A.). Wat ons betreft daagt de lezing ook de beroepsgroep van professionele begeleiders uit om na te denken en in gesprek te gaan over onze maatschappelijke bijdrage.

“De lezing staat….in het teken van de vraag of de tijd rijp is voor activistische adviseurs? Ik reflecteer op enkele denkrichtingen die ik als behulpzaam ervaar in het omgaan met de dilemma’s die dat oproept. En die ons wellicht behoeden om te naïef om te gaan met weerbarstige en grote opgaven. Ik hoop dat het nog een tijd stof tot nadenken en voer voor discussie biedt.” Hans Vermaak.

‘De adviseur als wereldverbeteraar?’ | Hans Vermaak

De professionele begeleider als wereldverbeteraar?

Quote: ‘Dieper durven ontmantelen, dieper kijken en kalmer handelen’

Hans Vermaak presenteert zich bij de O.O.A. als een ‘denktank‘, die zich ten doel gesteld heeft de complexiteit van het werk als organisatieadviseur te schetsen, en de fijnmazigheid van de maatschappelijke verantwoordelijkheid zichtbaar te maken. Hij vraagt van zijn collega’s geduld en reflectieve denkkracht om zijn gedachtegoed rond het advieswerk nader te bestuderen. Een inspirerende uitnodiging om met vakgenoten nader op in te gaan.

Voortbouwend op de traditie van The Reflective Practioner (Schön, 1984), Der Bürger als Revolutionär (Adorno, 1969), Normatieve professionaliteit (Kunneman, 2013) en Het Manifest van de beroepsidentiteit (Ruijters, 2021) cirkelt Vermaak in zijn lezing rond de vraag van loyaliteit en verantwoordelijkheid.  Met zijn kundige en kritische blik nodigt hij zijn collega’s ‘mee te denken‘, een standpunt in te nemen en samen te werken.

Vermaak schetst een kundig en kritisch beeld van het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk, en de maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbondenheid van de beroepsgroep. De adviseur als wereldverbeteraar is volgens hem een (mede-)speler op het schaakbord en gewend meerdere schaakborden tegelijkertijd te zien.

Vermaak schetst met zijn toelichting op de maatschappelijke complexiteit een genuanceerd beeld. Hij vraagt naar het individuele morele kompas van de adviseur bij collectieve vraagstukken.

Deze lezing verdient volgens ons tijd en aandacht in een bredere collegiale kring! Mocht je tijd en zin hebben wat langer met dit thema bezig te zijn, kun je de kerstperiode wellicht gebruiken om een start te maken met een relevant boek hierover uit je eigen boekenkast…  Voor degene met weinig tijd hierbij alvast een prikkelende vraag:  Voor wiens karretje laat je jezelf spannen? En wat is de prijs?

Kijk en/of luister vanuit het perspectief van professionele begeleiding naar Hans Vermaak’s gedachtengoed  – de adviseur als wereldverbeteraar  

(N.B.  De lezing start na een korte introductie vanaf 0.10 uur en loopt door tot 1.17 uur). 

Vragen:

  • Welke opvatting van Hans Vermaak’s gedachtengoed spreekt je aan (en waarom)?
  • Wat is volgens jou de relatie tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionele begeleiding (wat zijn overeenkomsten en verschillen)?
  • Op welk gebied zou jij in je begeleidingspraktijk dieper willen kunnen kijken en daarmee kalmer      handelen?
  • Hoe kun je deze Vermaak’s lezing als inspiratiebron gebruiken voor je eigen praktijk?
  • Met welke collega kun je hier verder over in gesprek? En hoe kun je dat gesprek verder voortzetten met anderen?

Spice it up:

Commissie VakOntwikkeling LVSC

Fer van den Boomen, Jetty de Groot en Annette Perino