Tarieven LVSC-lidmaatschap en LVSC-beroepsregistratie 


Tarieven lidmaatschap


De jaarlijkse contributie voor het reguliere LVSC lidmaatschap bedraagt € 270,00. Het studentlidmaatschap, 65+ lidmaatschap en laag inkomen lidmaatschap is € 135,00 per jaar.

Er wordt eenmalig € 15,00 entreegeld in rekening gebracht. De bedragen zijn vrij van BTW. Lid worden kan op ieder moment in het jaar. Je ontvangt voor de duur van het lopende kalenderjaar (naar rato) een factuur. Daarna wordt jaarlijks gefactureerd aan het begin van het jaar.  

  • Tarief laag inkomen

Heb je een laag bruto gezinsinkomen? Dan kun je een aanvraag indienen voor een gereduceerd contributiebedrag. Dit bedrag en deze toekenning wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Je dient hiervoor je aanvraag voor 31 januari van het lopende jaar te hebben ingediend.

Download het aanvraagformulier reductie tarief 2024 (pdf)

Download het aanvraagformulier reductie tarief 2024 (docx)


  • Tarief 65+

Dit tarief start in het jaar dat volgt op het jaar waarin je 65 bent geworden. 


Tarieven beroepsregistratie

Het tarief voor een (aspirant) beroepsregistratie bedraagt € 84,00 per jaar (vrij van BTW). Een uitzondering hierop is de registratie als Docent Supervisiekunde, waarvoor een eenmalig tarief van € 335,00 geldt (vrijgesteld van BTW).

Indien je meerdere LVSC beroepsregistraties hebt, gelden er kortingen. Voor de tweede registratie betaal je € 74,00 per jaar en voor de derde registratie en verder € 64,00 per jaar. Het totaal van de kortingen bedraagt maximaal € 50,00 (deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW). Let op: de registratie als docent telt niet mee voor de stapelkorting!

  • Tarief pré-advies: € 55,- 

Voorwaarden beroepsregistratie:

  • Lidmaatschap van LVSC is voorwaarde voor een beroepsregistratie, naast de overige eisen van de betreffende registratie.

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

  • Uitschrijving uit het beroepsregister:
    Voor tussentijdse uitschrijving uit het register dien je vóór 1 december schriftelijk je registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@lvsc.eu. Je registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar. Ter bevestiging van je opzegging ontvang je een bevestigingsmail. Wijzigingen in de procedure zijn voorbehouden.