Supervisie voor Coaches (Coach supervisie) - Zicht op de internationale ontwikkeling

Type: Nieuws
Datum: 20 June 2023

“In de hele wereld groeit het aantal coaches explosief. Van hen wordt verwacht dat ze supervisie nemen, zo blijkt uit Engelstalige publicaties. Des te opmerkelijker is het dat in Nederland coach supervisie niet wordt gepropageerd. In lijn met de internationale ontwikkelingen is het nodig dat daar aandacht voor komt”.

Dit schrijven Louis van Kessel en Sonja Vlaar die vanuit de interesse voor hun vak grondig onderzoek deden naar de internationale ontwikkelingen van supervisie voor coaches, ofwel coach supervisie. Dit resulteerde in hun artikel Supervisie voor coaches. Zicht op de internationale ontwikkeling’. Download hier gratis het artikel.   

Het artikel biedt een overzicht van opvattingen over en ervaringen met coach supervisie, gebaseerd op Engelstalige publicaties. Het onderzoek naar de internationale ontwikkelingen van supervisie voor coaches leiden tot aanbevelingen voor de rol die Nederlandse beroepsorganisaties voor coaches en supervisoren, zoals NOBCO, NOLOC en LVSC (inclusief haar Europese samenwerkingsverband ANSE), daarin kunnen vervullen. Bovendien leidt het ook tot aanbevelingen voor de rol die coach en supervisie beroepsopleidingen hierin kunnen vervullen.

Dat coach supervisie en onderzoek daarnaar wereldwijd enorm toeneemt, toont ook het omvangrijke thematisch gesystematiseerde bibliografische overzicht met inhoudelijke beschrijvingen ‘Coach(ing) and Mentor(ing) Supervision. An Annotated and Categorized Bibliography of Publications in the English – French - German – Spanish languages (133 pages)’ dat Louis van Kessel samenstelde. 

Het overzicht geeft informatie over opvattingen, ontwikkelingen en discussies over coach supervisie en mentor supervisie.

Deze bibliografie is hier gratis te downloaden.