Summer University 2023: Bastienne de Rooij neemt ons mee op rondleiding

Type: Nieuws
Datum: 27 September 2023

Afgelopen zomer vond de ANSE Summer University 2023 plaats van 14 tot 18 augustus in Budapest. Tijdens de Summer University werd een gevarieerd programma aangeboden voor Europese supervisoren, met keynote-sprekers, workshops, uitleg over de ANSE-activiteiten, de mogelijkheid om ervaringen te delen in je Homegroup en sociale activiteiten.

Maar waarom zou je deelnemen aan een ANSE Summer University en waarom is dit interessant voor LVSC-supervisoren, gezien het bestaande aanbod van activiteiten in Nederland? Hier zijn diverse redenen voor te bedenken, waarvan ik er een aantal zal toelichten.

Als recent afgestudeerd supervisor was ik het afgelopen jaar, naast nationale literatuur, op zoek naar internationale literatuur over supervisie. Het ANSE European Journal for Supervision and Coaching was beschikbaar via een link van LVSC. De artikelen waren van uitstekende kwaliteit en mijn interesse in supervisie in een internationale context groeide. Zou supervisie in andere landen anders worden geïnterpreteerd dan in Nederland? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Zijn er internationale activiteiten om aan deel te nemen? LVSC bood afgelopen jaar een speciale online ANSE-workshop aan, gegeven door dr. Barbara de Dominicis-Ebetsberger over de kracht van verbeelding. Niet lang daarna kondigde ANSE de Summer University in Budapest aan. Naast Barbara de Dominicis-Ebetsberger gaven ook bekende Nederlandse supervisoren workshops, en de internationale thema's van de workshops spraken me aan. Net zoals een festival met een geweldige line-up je kan overhalen om te gaan, werd ik overtuigd door de ANSE SU23-line-up om deel te nemen. Bovendien was er de mogelijkheid om tijdens de SU deel te nemen aan een Internationale Intervisie Groep (IIG). Naast deelname aan een nationale intervisiegroep leek dit een geweldige kans om in een totaal andere internationale groep ervaringen te delen en van elkaar te leren. Ook het ontmoeten van nieuwe mensen, praten over supervisie en het opbouwen van een nieuw netwerk sprak me aan. De keuze was snel gemaakt, en ik boekte mijn reis.

Opening:

Tijdens de opening en inschrijving had ik mezelf voorgenomen om me vooral open te stellen voor nieuwe ervaringen en mensen. Ik had vooraf online gesprekken gehad met enkele leden van de Commissie Internationale Contacten (CIC) van LVSC, maar verder kende ik niemand van de deelnemers. Het bleek al snel dat andere deelnemers ook open stonden voor contact, en het was eenvoudig om mensen aan te spreken vanwege de open sfeer. Na een leuke introductie met samenzang, een welkomstfeest met buffet en een wijnproeverij op de eerste avond, deden we allemaal mee aan het Hongaarse volksdansen.

Keynotes:

Keynote-sprekers openden de dagen met diepgaande inzichten over diverse onderwerpen. Tijdens de pauzes ontstonden levendige discussies, en ik merkte al snel dat de gesprekken nog diepgaander werden. Het thema van de Summer University was: "With Words and Beyond - Values and Identity in an Incomprehensible World". Dit thema stond centraal in de keynotes en workshops, waarbij 'ervaring' op verschillende manieren en tussen de regels door werd verkend. In de openingskeynote van Sijtze de Roos, getiteld "Is Life an Odyssey or a Place to Dwell?", stonden twee gedichten centraal waarin de wereld achter de woorden langzaam zichtbaar werd. Het delen van deze ervaringen met anderen toonde aan dat deze woorden op verschillende manieren resoneren, wat leidde tot boeiende gesprekken. Andere keynotes, zoals "What Can Fairy Tales Teach Us About Helping Relationships?", "Brain-Heart Cohérence Creates Fluid Identities" en "Quest for True Self in a Work-Hard Culture", leverden ook veel gespreksstof op.

Homegroups:

Met zoveel workshops was het helaas onmogelijk om ze allemaal bij te wonen. Aan het einde van de dag kwamen we samen in onze Homegroup (in mijn geval een groep van negen deelnemers). Hier deelden we onze ervaringen met de workshops waar we aan hadden deelgenomen. In één geval had ik spijt dat ik niet had deelgenomen aan een bepaalde workshop, omdat deze al volgeboekt was, maar iedereen die ik sprak was er erg door geraakt. Aan de andere kant heb ik door deze gesprekken juist waardevolle contacten gelegd.

Workshops:

Tijdens de SU heb ik verschillende workshops gevolgd, en ik zal ze kort toelichten om een algemene indruk te geven. De workshops waren inhoudelijk divers, en juist deze variatie was inspirerend.

De workshop "Using Images" gaf veel inspiratie voor het gebruik van diverse materialen tijdens supervisie, zoals kaarten, poppetjes en voorwerpen. Ik had eerder online een vergelijkbare workshop via LVSC gevolgd, maar door de oefeningen nu in groepjes van drie te ervaren, ontstonden nieuwe inzichten en boeiende gesprekken.

Tijdens de workshop "What Can We Learn from Our Worst Conversations?" werden verschillende theoretische modellen over communicatie besproken. Het "Three Levels of Conversation Matrix" werd helder uitgelegd met herkenbare voorbeelden, wat ik zeker zal gebruiken in mijn supervisies.

Ik wist niet goed wat ik moest verwachten van de workshop "Welcome to the Circus of Chaos!" Bij binnenkomst kregen we circusrollen toegewezen met bijbehorende rollen (clown, acrobaat, leeuw, jongleur, goochelaar, publiek). Vervolgens werd er meteen chaos gecreëerd door aan te kondigen dat de circusdirecteur iemand zou ontslaan. Verbazingwekkend genoeg belandden we meteen in een soortgelijke "chaos". De situatie met de toegewezen rollen en rolbeschrijvingen weerspiegelde onmiddellijk een team waarin onpopulaire keuzes moesten worden gemaakt, en de verdedigingsmechanismen die mensen gebruiken om te overleven in een team werden snel zichtbaar in korte tijd. Het was zowel hilarisch als confronterend om hierop te reflecteren nadat we uit onze rollen stapten en zagen wat er naar boven kwam drijven.

Tijdens de workshop "Creating the Space for Professional Identity" werden we geïnspireerd door een danstherapeute om door middel van diverse oefeningen letterlijk onze persoonlijke ruimte te vergroten, en dit had ook impact op andere niveaus.

In de workshop Teamworks Game@ hebben we in groepjes van zes kennisgemaakt met de mogelijkheden van dit spel en hoe je het kunt gebruiken bij het begeleiden van teams.

Tijdens de workshop "Defining Your Inner Beacons in Uncertain Waters" werden we uitgenodigd om een innerlijke reis te maken met verschillende oefeningen waarin onze belangrijkste waarden naar voren kwamen in een gekozen situatie, en we onderzochten deze waarden met behulp van afbeeldingen, opstellingen, muziek en meditatie.

Terugblik:

Als ik terugkijk op de ANSE Summer University, realiseer ik me dat ik er meer uit heb gehaald dan ik aanvankelijk had verwacht. Ik ben er zeker van dat ik de volgende keer, in 2024 in München, weer aanwezig zal zijn. Dankzij de keynotes en workshops heb ik veel nieuwe inspiratie opgedaan die ik kan toepassen in mijn supervisiepraktijk. Ook heb ik mijn persoonlijke ontwikkeling kunnen verdiepen en heb ik de mogelijkheid gehad om stil te staan bij mijn rol als supervisor en hoe ik me de komende tijd wil ontwikkelen.

Een van mijn doelen was om deel te nemen aan een internationale intervisiegroep, en ik had niet verwacht dat dit zo'n krachtige start zou worden. Samen met enkele beginnende supervisoren hebben we de intervisiegroep "Young Professionals in Supervision" opgericht, met als doel elkaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van ons vak. We kijken uit naar onze eerste online bijeenkomst. Bovendien heb ik talloze nieuwe mensen ontmoet en weet ik dat ik nu een sterk netwerk van nationale en internationale supervisoren om me heen heb, die gemakkelijk bereikbaar zijn. Ik hoop ook in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan de Commissie Internationale Contacten van LVSC en andere leden te kunnen introduceren in de wereld van supervisie buiten Nederland."

Namens de LVSC Commissie Internationale Contacten (CIC)

Bastienne de Rooij, LVSC supervisor

foto Bastienne de Rooij