Reflectie op vakontwikkeling: het bestaan van ChatGPT

Type: Nieuws
Datum: 28 February 2023
After all, my boy, what possible use can it be for us? Who on earth wants a machine for writing stories?’ 

Uit: Roald Dahl (1954) The Great Automatic Grammatizator

Thematische reflectie over ChatGPT  

Als Commissie VakOntwikkeling stimuleren we zo nu en dan een gerichte reflectie op professioneel begeleiden in de huidige tijd, aan de hand van een actuele inspiratiebron: een film, podcast of interview. Die reflectie kun je natuurlijk individueel invullen, maar ook met je intervisiegroep, of binnen een opleiding vormgeven. Zo blijven we in de huidige Zeitgeist met elkaar in gesprek over ons vak. 

ChatGPT is een hot topic. 

Gaat deze nieuwe technologie ons ook aan? Of kunnen we onze schouders ophalen en gewoon verder gaan met ons werk?

  • ChatGPT is een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. De chatbot is gebaseerd op het grote taalmodel GPT-3 van OpenAI en is 'getraind' om dialogen te voeren met een menselijke gebruiker, zoals het beantwoorden van vragen en samenstellen van zinnen. Zie: ChatGPT | Radboud Universiteit (ru.nl)
Op zijn minst is ChatGPT een ‘game changer’ voor vele beroepen, bijvoorbeeld in onderwijs, onderzoek, advieswerk, het maken van beleid, etc. Zie bijvoorbeeld ook het blog van LVSC lid Cees van Elst over ChatGPT.

Wat is daarbij de opgave voor onze klanten? Begrijpen wij waar zij mee worstelen? Vinden we daar ook iets van?

Mogelijk heeft ChatGPT ook een flinke invloed op onszelf als leerprofessionals. 

Wat te denken van een schriftelijke reflectie opgesteld door een chatbot? Zie het LinkedIn bericht van LVSC lid Sonja Vlaar over dit onderwerp. Of, als we iets verder vooruit denken: wat is onze professionele identiteit nog als we onze begeleiding uitbesteden aan een Avatar?

Om een eigen mening te vormen hebben we een aantal bronnen op een rijtje gezet. 
Desgewenst is die mening aan te scherpen en/of eloquent te (her)formuleren met behulp van ChatGTP. Een prima voorbereiding voor een debat met vakgenoten!

Bronnen: 

GPT is meest impactvolle technologie sinds het internet: Zie: Podcast #12 De nieuwe wereld, in gesprek met Yuri van Geest (24 januari 2023).

Gaat GPT-4 alles veranderen? Lezing door filosoof en cognitiewetenschapper Anco Peeters en filosoof Jan Bransen en kunstmatige intelligentie ChatGPT. Radboud Reflects Universiteit Nijmegen (24 januari 2023). Ga naar: Lezing Anco Peeters en Jan Bransen via Soundcloud of Lezing Anco Peeters en Jan Bransen via Youtube

ChatGPT is net een vervelende oom die doet alsof hij overal verstand van heeft
Interview met Anco Peeters in Filosofie Magazine (23 januari 2023). 

De ChatGPT-Hype. Chat GPT is niks meer dan een krachtige bullshit generator. 
Blog van Jorn Bunk, HAN (12 januari 2023).

Stand van zaken/bronnen geraadpleegd op 1 februari 2023.
ChatGPT - verzameling bronnen | SURF Communities


Commissie VakOntwikkeling LVSC 

Fer van den Boomen, Jetty de Groot en Annette Perino