Professioneel begeleiden in tijden van corona. Thematische reflectie op vakontwikkeling binnen LVSC voorjaar 2022.

Type: Nieuws
Datum: 11 May 2022

Thematische reflectie op professioneel begeleiden

Als Commissie VakOntwikkeling stimuleren we vier keer per jaar een gerichte reflectie op professioneel begeleiden in de huidige tijd, aan de hand van een actuele inspiratiebron: een film, podcast, interview of iets anders. Die reflectie kun je natuurlijk individueel invullen, maar ook met je intervisiegroep, of binnen een opleiding vormgeven. Zo blijven we ook in de huidige Zeitgeist met elkaar in gesprek over ons vak.


Inmiddels staren we met de mond vol tanden naar het acht uur journaal en geloven het nieuws liever niet. Het Russische leger valt de Ukraine binnen. Het is oorlog in Europa en de hele wereld kijkt benauwd naar dit conflict rond steden, kerncentrales en cyberaanvallen. De inval in de Ukraine confronteert ons met een nieuwe realiteit.


Zijn we net bevrijd van de mondkapjes staat Poetin in de voortuin. Wat een schok!


Zelf voelen we ons opgeschrikt en angstig over wat de toekomst ons zal brengen. We delen onze kopzorgen met elkaar, maar zou praten wel helpen? Ons helpt het in ieder geval wel om de eerste mentale verlamming te boven te komen. Toch: gewoon doorgaan zoals we deden kunnen we ook weer  niet.


Op sociale media wordt het dreigende plaatje over de Covid 19 epidemie steeds alarmerender. Alleen handen wassen volstond allang niet meer, maar nu helemaal niet meer.  Het lijkt erop dat we struikelen van ‘Zeitgeist’ naar een heuse ‘Zeitenwende‘ (in het Engels: ‘watershed’).

 Afbeelding CVO mei 2022

 ZEITEN WENDE – WATERSHED

Omdat dit beeld de situatie waarin we ons bevinden vrij treffend weergeeft, volstaan we er in deze thematische reflectie mee.

Vragen:

  • Wat roept bovenstaand plaatje bij je op? Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet overspoeld raakt door de alarmerende ontwikkelingen in de wereld? Welke actiemogelijkheden (anders dan ‘handen wassen') zie je voor jezelf?
  • Hoe speelt de toegenomen dreiging in de wereld binnen je eigen begeleidingspraktijk? Wat merk je in je eigen optreden, in de interactie met je klant, in de problematiek die bij je klant speelt, in de wijdere context?
  • Kun je het plaatje van de watergolven ook gebruiken in je eigen praktijk (is het beeld ook uit te bereiden of aan te scherpen, of….)?
  • Met welke collega kun je hier verder over in gesprek? En hoe kun je dat gesprek verder voortzetten met anderen?

Commissie VakOntwikkeling LVSC

Fer van den Boomen, Jetty de Groot en Annette Perino