Procedure erkenning van coach en supervisor opleidingen gewijzigd vanaf 1 januari 2024

Type: Nieuws
Datum: 06 December 2023

Opleidingsinstituten die een erkenning van een coach opleiding, supervisor opleiding of een gecombineerde opleiding voor supervisor en coach bij LVSC willen aanvragen worden vanaf heden doorverwezen naar CPION en SKB. Dit geldt zowel voor nieuwe opleidingen die een eerste erkenning aanvragen als voor bestaande erkende opleidingen die een vervolg erkenning willen aanvragen. Via een onafhankelijke accreditatieprocedure kan de opleiding bij één van deze accreditatieorganen getoetst worden.

Verloop aanvraag toetsing en (her)erkenning:

  1. De opleiding dient een aanvraag in bij CPION of SKB en ontvangt de benodigde informatie voor de accreditatie. O.a. de aanvullende LVSC kaders voor het accrediteren van opleidingen voor coaching, opleidingen voor supervisie en gecombineerde opleidingen voor supervisie en coaching.
  2. CPION of SKB informeert bij LVSC of de opleiding een aanvraag voor (her)erkenning kan indienen.
  3. De behandeling voor een aanvraag bij CPION of SKB neemt 6 weken tot 3 maanden in beslag
  4. Na de toetsing ontvangen de opleiding en LVSC van CPION of SKB een advies of aan alle toetsingscriteria wordt voldaan.
  5. Op grond van dit advies neemt het LVSC bestuur binnen 2 tot 4 weken een besluit over een (her)erkenning van de opleiding. Het LVSC bestuur behoudt zich te allen tijde het recht om een opleiding niet te (her)erkennen.  Indien het LVSC bestuur niet met de (her)erkenning instemt, wordt de opleiding, en CPION of SKB hierover geïnformeerd. Bij een positieve instemming wordt CPION of SKB niet geïnformeerd.
  6. Na instemming van de (her)erkenning door het LVSC bestuur verstrekt het Bureau LVSC een certificaat voor 5 jaar aan de opleiding en zorgt voor vermelding van de juiste informatie op de website en social media. 

Vervolg erkenningen van opleidingen na een periode van 5 jaar

Indien een opleiding een vervolg erkenning na een periolde van 5 jaar aanvraagt waarvan bij het Bureau bijzonderheden bekend zijn over een vorige aanvraag, dan ontvangt CPION of SKB een kopie van deze eerdere aanvraag. 

Extra informatie

CPION en SKB ontvangen van het bureau van LVSC elk jaar een overzicht van opleidingen waarvan de erkenning in het daarop volgende jaar afloopt.