Permanente educatie (PE)

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Hieronder vind je een overzicht van externe aanbieders van bij- en nascholing waar LVSC PE-punten aan heeft toegekend.

Kijk ook in onze activiteitenagenda voor een overzicht van extern PE-aanbod mét korting voor LVSC-leden!


  Competent Coaching

  Ervaringsgericht werken binnen supervisie (1 PE)

  'Ervaringsgericht werken binnen supervisie' is een open, doorlopende begeleide leergroep die bestaat uit een tweemaandelijks terugkerend dagdeel waarin gewerkt wordt met ingebrachte leervragen en casuïstiek van de deelnemers. Middels een onderwijsleergesprek wordt voorzien in een stuk theorie en handvaten volgens het ervaringsgerichte werken binnen supervisie. Vervolgens wordt er practica en uitwisseling gekoppeld aan de leerthema’s.

  Informatie en aanmelden:
  LVSC-leden ontvangen 10% korting op dit PE-aanbod. Voor meer informatie, data en aanmelden ga je naar de website van Competent Coaching.

  Meer informatie

  De Kontekst Gooise Meren

  Training 'Coachen met een taal erbij' (1,5 PE)

  Coachen met Een Taal Erbij

  Je cliënt/coachee wil wel veranderen maar het lukt niet. In deze 1-daagse workshop onderzoek je met Een Taal Erbij hoe je de cliënt kan helpen een helder en positief doel te formuleren, welke overtuigingen en boodschappen van vroeger het lastig maken om nu in actie te komen, en hoe je Een Taal Erbij kan gebruiken bij cliënten die niet weten wat ze willen.

  In deze 1-daagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in:

  • Hoe je een Taal Erbij kan gebruiken om de cliënt te helpen een helder doel te formuleren
  • Hoe je een Taal Erbij kan inzetten om cliënten motiveren tot actie
  • Hoe je Een Taal Erbij kan gebruiken tijdens het coachen vanuit de Transactionele Analyse
  Meer informatie

  De Reis Van De Held

  Kennismakingsworkshop De Reis van de Held (1,5 PE)

  Een dieptepsychologische kijk op ontwikkel- en veranderprocessen. Gebaseerd op de psychologie van C.G. Jung, laat deze methode aan hand van 22 afbeeldingen het archetypisch proces van bewustzijnsontwikkeling zien dat ieder mens ondergaat op weg naar zelfkennis. Door met het onbewuste te werken maakt de methode zeer authentiek zichtbaar waar men staat en wat op dit moment het daadwerkelijke thema is.

  De deelnamekosten zijn € 245,- excl. btw. LVSC-leden krijgen 10% korting.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de workshop, data en aanmelden ga je naar de website van De Reis Van De Held.

  Meer informatie

  Deep Democracy Noord

  Online Masterclass Deep Democracy voor coaches en supervisoren (1,5 PE)

  Deep Democracy Noord verzorgt in 2023 weer de Online Masterclass Deep Democracy voor coaches en supervisoren. LVSC heeft 1,5 PE-punt toegekend aan de masterclass van deze externe aanbieder.

  Kenmerkend voor Deep Democracy is dat alle invalshoeken en stemmen de ruimte krijgen om gehoord te worden. In een groep én in jezelf. Dat vraagt van jou als begeleider neutraliteit, compassie, actief luisteren en ruimte geven.

  In de online Masterclass Deep Democracy voor coaches en supervisoren leer je de transformerende Deep Democracy tools die je online en live kunt inzetten in je coachings- en supervisietrajecten. Het geeft je een andere manier van kijken naar je werk als coach en supervisor en tools die zowel inwerken op het rationele, lichamelijke als emotionele deel. Werken met Deep Democracy is ook werken aan jezelf, hoe beter we onszelf leren begrijpen hoe beter we kunnen zien dat onze acties onze omgeving beïnvloeden en vice versa. De training wordt gegeven door 2 docenten waardoor er veel ruimte is om in grote en kleine groepen te oefenen.

  Meer info/inschrijven

  Meer informatie en inschrijven ga je naar de website van Deep Democracy Noord.

  Meer informatie

  Flow-Wolf

  2-daagse leergang Begeleiden bij burn-out en stress (4 PE)

  Tijdens deze 2-daagse leergang maak je kennis met de (wetenschappelijke) theorie en praktijk rond het ontstaan van stress en burn-out. Je leert gevalideerde tests af te nemen en te interpreteren. Vervolgens leer je op welke wijze en in welke volgorde je interventies kunt plegen om de coachee uit zijn/haar stress en burn-out te halen en hoe je deze interventies op maat kunt maken voor je coachee. Ook leer je wat Flow is en hoe je ervoor kunt zorgen dat je coachee (weer) voldoening krijgt in het werk. Tussen de 2 scholingsdagen liggen 3 weken. Deze periode is van belang voor het maken van huiswerkopdrachten.

  Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie over de training, de kortingsactie (€ 275,00 excl BTW) en aanmelden ga je naar de website van Flow-Wolf.

  Meer informatie

  HAN, Academie Mens & Maatschappij, Leven Lang Ontwikkelen

  Cursus Teamcoaching

  Werk je als teamcoach of wil je als teamcoach aan de slag? Ben je leidinggevende en word je coachend leidinggevende of teamcoach van meerdere zelfsturende teams? Heb je een rol om samenwerking in (sociale wijk)teams te organiseren, faciliteren en stimuleren? Wil je je kennis, houding en praktische vaardigheden op dit terrein ontwikkelen? Volg dan de post-hbo-cursus Teamcoaching.

  Je verrijkt je kennis en reflecteert op je houding en vaardigheden. Hiervoor gebruiken we uitdagende werkvormen, zoals systemische opstellingen. Je leert een praktisch intervisiemodel kennen en toepassen. Je bewerkt casuïstiek uit je eigen begeleidingspraktijken reflecteert op je professioneel handelen door middel van intervisie. De cursus wordt zo georganiseerd dat cursisten met verschillende achtergronden van elkaars praktijksituaties leren.

  Meer informatie

  Herstelpraktijk Margré Knip

  Biografisch leren werken met eigen ervaringen in werksetting (3 PE)

  In deze tweedaagse workshop ontdek je hoe je jouw levensverhaal kunt gebruiken om persoonlijke en professionele groei te bereiken. We combineren biografisch leren en narratief werken op een speelse en creatieve manier. Tijdens de workshop wisselen we theoretische kennis en literatuur af met praktische oefeningen.

  Narratief werken is een methode waarbij professionals het levensverhaal van hun cliënten gebruiken om aan bepaalde doelen te werken. Biografisch leren is een methode om je eigen manier van kijken te veranderen door te werken met je eigen levensverhaal. Deze workshop omvat beide benaderingen. Je leert over je eigen geschiedenis en begrijpt hoe het werken met je eigen ervaringen een waardevolle kennisbron kan zijn.

  Voor meer informatie ga je naar https://www.hanneihlen.nl/workshop-van-ik-naar-wij-reflectie of naar de website van Margré Knip.  

  Meer informatie

  Hogeschool Windesheim

  ACT in coaching (5 PE)

  ACT is een methode die is doorgegroeid vanuit de cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en mindfulness. Je stelt vragen vanuit een positieve invalshoek met acceptatie voor pijn en lijden, die ook bij werk en leven horen. Door het werken met ACT ontwikkelen mensen regie op hun eigen proces en vergroot het de emotionele stabiliteit. Door energie te steken in een waardenvol werk en leven in plaats van strijd tegen stress, onmacht en pijn ontwikkelen professionals een nieuwe houding ten opzichte van pech, uitdaging, tegenslag en de beleving daarvan. Dit draagt bij aan de psychologische flexibiliteit en je persoonlijke veerkracht.

  In gespreksvoering met ACT leer je hoe je je coachee, client of supervisant kan omgaan met overtuigingen, obstakels en belemmerende gedachten. De focus ligt op het gebruik maken van de eigen kracht.

  Meer informatie over deze training lees je op de website van Hogeschool Windesheim.

  Meer informatie

  Hogeschool Windesheim

  Motiverend Coachen (3,5 PE)

  Motiveren begint bij zorgvuldig luisteren. Vanuit autonomie en compassie leer je de drijfveren en belemmeringen kennen van de ander. Vanuit gelijkwaardigheid ontlok je motivatie om de eigen kracht en talenten in te zetten om groei en verandering in te zetten. Motiverend coachen gaat uit van gelijkwaardigheid. De theorie is overzichtelijk en goed toepasbaar.

  Door je gesprekstechnieken in te zetten beïnvloed je deze motivatie en begeleid je de ander bij het leer- en veranderproces waar diegene naar toe wil. Je ontwikkelt de basishouding vanuit de theorie van motiverend coachen. Je ontdekt wat motiverend coachen kan betekenen in jouw praktijk en hoe je jouw eigen vaardigheden kunt aanvullen vanuit theorie en binnen jouw praktijk. We gaan veel oefenen met casuïstiek. Je krijgt feedback en begeleiding ten aanzien van je basishouding en vaardigheden.

  Wil jij anderen ondersteunen bij hun groei? In gesprekken zet je mensen in beweging. Je hebt daarbij te maken met motivatie. Soms merk je weerstand of je merkt dat de mensen gemotiveerd zijn maar toch hun doelen niet lijken te bereiken. Motiverend coachen is een wetenschappelijk onderbouwde gespreksmethode die zich richt op duurzame (gedrags-)verandering.

  Meer informatie over deze training lees je op de website van Hogeschool Windesheim.

  Meer informatie

  Hogeschool Zeeland University of Applied Science

  Werken met Waarden in supervisie met behulp van contemplation cards

  Interne/besloten training voor 12 deelnemers

  Met behulp van waardenkaarten wordt de supervisor uitgedaagd na te denken over zijn persoonlijke waarden in supervisie. Vervolgens worden deze waarden uitgekristalliseerd

  Meer informatie