Overzicht publicaties groepssupervisie, leersupervisie, supervisie voor coaches en supervisie in Nederland en Franstalige gebieden

Type: Nieuws
Datum: 11 October 2023

Voor wie zich wil verdiepen in groepssupervisie, zich daar verder in wil bekwamen of wil weten hoe deze vorm van supervisie zich wereldwijd ontwikkelt en wat voor onderzoek er naar gedaan is, is sinds kort een uitvoerige (218 pagina’s) door Louis van Kessel samengestelde bibliografie met korte beschrijvingen van de inhoud (annotaties) beschikbaar. De gevonden literatuur is gecategoriseerd naar thema, aspect en beroepsgroep, en wordt voorafgegaan door een schets van groepssupervisie.

Het overzicht (‘Group supervision: an annotated and categorized bibliography of more than 580 publications in the Anglo-Saxon language (1932 - 2023)’, is hier gratis te downloaden. 

Andere informatieve overzichten van publicaties die Louis samenstelde betreffen: 

-   Supervisie voor coaches en mentors (‘Coach(ing) and mentor(ing) supervision. An annotated and categorized bibliography of publications in the English, French, German and Spanish language (133 pages)’. Ga naar gratis download.

 -  Leersupervisie (‘Supervision of supervision (Sos): An annotated and categorized bibliography of publications in the English, Dutch and German language (51 pages). Ga naar gratis download

 -  Nederlandstalige publicaties over supervisie en daaraan verwante begeleidingsvormen (‘Supervisie en verwante begeleidingsvormen een thematisch geordende bibliografie (1950 - 2012) - in de Nederlandse taal verschenen publicaties - en publicaties van Nederlandse auteurs in een vreemde taal. (Supervision and professional coaching. A thematically ordered bibliography (1950 - 2012) - publications published in the Dutch language - and publications by Dutch authors in foreign languages). (136 pages)’. Ga naar gratis download

 -  Franstalige publicaties over supervisie en daaraan verwante vormen van begeleiding voor professionals (‘Bibliography (1950-2017) - professional supervision and related methods in the francophone regions / bibliographie (1950-2017) - supervision professionnelle et des méthodes voisines - dans les régions francophone la supervision - le coaching - l’analyse des pratiques - l’accompagnement professionnel - groupes Balint - le codéveloppement professionel - le consulting - l‘intervision. (66 pages). Ga naar gratis download