Oproep leden werkgroep kwaliteitsvisie

Type: Nieuws
Datum: 30 March 2023

LVSC ziet het als haar taak de vakinhoudelijke kwaliteit te borgen. Samen met leden, bestuur en bureau wordt een project uitgevoerd dat tot doel heeft te omschrijven wat verstaan wordt onder vakinhoudelijke kwaliteit, en de deelaspecten die daarmee samenhangen uit te werken in concrete deelprojecten en acties.

Vanuit het bestuur is er gevraagd om met een werkgroep leden te komen tot

 

  • een door de leden gedragen visie op vakinhoudelijke kwaliteit
  • uitgewerkt naar SMART deelprojecten (doelstellingen en acties) waardoor de interne en externe kwaliteit van de vereniging wordt geborgd dan wel verhoogd
  • gerapporteerd in een document, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV van 22 november 2023.

 

Als projectmedewerker Kwaliteit ben ik (Ingrid Hopman Spruit) gevraagd projectleider te zijn van dit project. Voor de werkgroep ben ik daarom op zoek naar geïnteresseerde leden die met mij willen werken aan deze opdracht. Zodra de werkgroep compleet is, zullen we van mei t/m september in 3 bijeenkomsten komen tot een visie op vakinhoudelijke kwaliteit. De leden van de werkgroep worden gevraagd hun vakinhoudelijke kennis in te brengen. Om de leden van de werkgroep te ontlasten, zorg ik tijdens dit project voor het bundelen van alle ingebrachte informatie en het schrijven van een concept visie document, dat voorgelegd zal worden aan het bestuur en ALV.

De projectgroep bestaat uit 5 leden, waarvan

  •  een persoon uit de Commissie VakOntwikkeling
  • minimaal een persoon bekend met opleidingen
  • minimaal een persoon geregistreerd als supervisor of leersupervisor
  • minimaal een persoon geregistreerd als coach
  • minimaal een persoon bekend met organisatiebegeleiding.


Ben jij iemand die past binnen deze werkgroep, stuur dan voor 12 april een korte motivatie en CV naar info@lvsc.eu (motivatiegesprekken vinden online plaats op dinsdag 18 en maandag 24 april met Ingrid Hopman Spruit, projectmedewerker kwaliteit en Annet Murre, directeur bureau LVSC).

Informatie over deze opdracht vind je hier: Opdracht project kwaliteit LVSC.

Zou je graag nog meer informatie willen of willen uitzoeken of dit wellicht iets voor jou is? Dat kan natuurlijk.

Neem dan telefonisch contact op met Ingrid Hopman Spruit, via bureau LVSC 024-3662080.