Blankestijn & Partners

Blankestijn & Partners

De 5-daagse opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen is een verdiepende vervolgopleiding voor coaches.

Je leert systemisch coachen met diverse soorten familieopstellingen. Je ontwikkelt essentiële systemische vaardigheden, krijgt kennis en inzicht in de belangrijkste systemische kaders en leert familieopstellingen vakbekwaam begeleiden.

In je persoonlijke ontwikkeling als coach onderzoek je je systemische bagage in relatie tot je systemische coach houding en de systemische plek die je inneemt als coach.

In het programma word je stap voor stap meegenomen in het systemisch werken binnen coaching. Hierbij komen de volgende aandachtspunten aan de orde:

  • Dag 1: Systemische principes in familiesystemen
  • Online workshop 1: Systemische vaardigheden inoefenen
  • Dag 2: Ouder-kind dynamieken
  • Online workshop 2: Systemische familiepatronen
  • Dag 3: Thema-opstellingen voor coaching

De opleiding Systemische Coachen met Familieopstellingen duurt ongeveer 4 maanden en bestaat uit 3 Opleidingsdagen, 2 Online workshops, 4 Intervisiebijeenkomsten, Literatuurstudie, Praktijkcoaching.

Voor meer informatie over de opleiding, data en aanmelden ga je naar de website van Blankestijn & Partners.