Opleiding Individuele Coaching en Teamcoaching van De Haagse Hogeschool door LVSC erkend

Type: Nieuws
Datum: 13 December 2023

Graag feliciteren wij De Haagse Hogeschool met de LVSC erkenning van hun post-hbo-opleiding Individuele Coaching én post-hbo-opleiding Teamcoaching. Na het succesvol afronden van één van deze gedegen en kwalitatieve opleidingen is het mogelijk je te laten registreren bij LVSC als Registercoach. 

Individuele Coaching 

De Haagse Hogeschool Pro, een onderdeel van De Haagse Hogeschool, biedt opleidingen aan die sterk zijn georiënteerd op de beroepspraktijk. Dat geldt ook voor de opleiding Individuele Coaching.

Tijdens deze erkende coachopleiding gaat de student twee eigen coachtrajecten professioneel vormgeven. Uniek voor deze opleiding is de ontwikkeling van de eigen persoonlijke coachstijl en het leren reflecteren met een klein groepje studiegenoten onder begeleiding van gecertificeerde supervisoren.

Teamcoaching 

De opleiding Teamcoaching kent een stevige basis aan literatuur om theoretische kennis te combineren met het aanleren van vaardigheden door toepassing in casuïstiek en zelfstandig vorm te geven praktijkopdrachten.

Coachingsvaardigheden aanleren in theorie en in de praktijk is een proces van jezelf ontwikkelen als teamcoach. Door het begeleiden van groepsprocessen. Door het observeren en analyseren van de groepsdynamica. Door om te gaan met diversiteit. Door de onder- en bovenstroom te herkennen en te interpreteren. In de opleiding gaat de student zelfstandig aan de slag met twee teamcoachtrajecten. De student bespreekt en reflecteert de opdrachten onder de deskundige begeleiding van een gecertificeerd supervisor. In die trajecten krijgt de student alle gelegenheid om de kennis en ervaring die is opgedaan in de colleges en tijdens de practica toe te passen. Op deze manier wordt stapsgewijs een eigen stijl ontwikkeld: die van een professionele teamcoach.

De Haagse Hogeschool Pro biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te verbreden in andere toepassingen. De opleiding Teamcoaching kan goed worden uitgebreid met de opleiding Individuele Coaching.

Bezoek de website van De Haagse Hogeschool voor meer informatie over de opleiding Individuele Coaching en de opleiding Teamcoaching.