Opleiding Dieper Coachen van Alba-academie geaccrediteerd door LVSC

Type: Nieuws
Datum: 25 January 2023

Wij feliciteren de Alba-academie van harte met de accreditatie van de opleiding Dieper Coachen – Senior Practitioner in onze pilot Externe accreditatie opleidingen. Alba-academie is de eerste opleider die deelgenomen heeft aan onze pilot om coachopleidingen in de toekomst extern te laten accrediteren.

We willen de Alba-academie hartelijk danken voor hun deelname om externe accreditatie van opleidingen te onderzoeken. De opleiding Dieper Coachen is geaccrediteerd door CPION, onze samenwerkingspartner in dit proces, waarmee de accreditatie door LVSC mogelijk is geworden.  

De opleiding Dieper Coachen van de Alba-academie voldoet aan de kwaliteitseisen voor accreditatie. Zo voldoet de opleiding aan de eisen ten aanzien van inhoudelijke kwaliteit, opleidingsniveau en voldoende uren aan studiebelasting en praktijkervaring. Studenten die de opleiding Dieper Coachen hebben afgerond zijn van harte welkom om zich te registreren bij LVSC.

In de loop van dit jaar vindt er een evaluatie van de pilot Externe accreditatie opleidingen plaats om te onderzoeken wat de ervaringen en opbrengsten zijn en hoe wij verder gaan.

Meer informatie opleiding Dieper Coachen
Wil je meer informatie over de opleiding Dieper Coachen - Senior Practitioner van de Alba-academie?

Ga naar: Opleiding Dieper Coachen >>


alba-logoLogo beroepsregister 200 dpi PNG