Opleiding Coach in het Onderwijs naar de HvA

Type: Nieuws
Datum: 06 September 2023

De door LVSC erkende post-hbo opleiding Coach in het onderwijs is verhuisd naar de Hogeschool van Amsterdam.

De eenjarige post-hbo opleiding Coach in het onderwijs is per 1 september 2023 verhuisd naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Faculteit Onderwijs & Opvoeding (FOO).

Het was een wens om weer aan te sluiten bij een kennisinstituut, om een wisselwerking tot stand te brengen tussen een hogeschool waarin kennisontwikkeling en het in praktijk brengen van die kennis binnen het onderwijs centraal staan. Vanuit FOO is de ontwikkeling in gang gezet om het programma Leven lang ontwikkelen uit te breiden waardoor het perspectief voor leraren wordt vergroot. Deze opleiding wordt gezien als een mooie aanvulling op dat nascholingsaanbod voor onderwijsgevenden.

De opleiding is integraal en ongewijzigd overgenomen. Dit betekent dat inhoud, opzet en werkwijze hetzelfde blijven. Ook blijven de ervaren opleiders, Frouke Visser en Heleen Florusse, verbonden aan de opleiding. De kwaliteit die zowel de opleiders als LVSC hoog in het vaandel hebben, kan op deze manier gecontinueerd worden.

De opleiding blijft haar post-hbo-erkenning aanhouden en zij blijven een LVSC-erkende opleiding, zodat de opgeleide coaches zich kunnen registeren als LVSC registercoach in het beroepsregister.

De opleiding is toegankelijk voor alle onderwijsgevenden met een aantal jaren ervaring die collega’s begeleiden in hun professionele ontwikkeling. Docenten uit alle onderwijssectoren (van po tot hbo) zijn van harte welkom. Je leert het ambacht, je leert wat het concept van coaching inhoudt en je wordt bewust gemaakt van de context waarbinnen gecoacht wordt en de rol die je als coach daarbinnen kunt innemen. Ook staat de rol van intervisor op het programma en oefen je met het begeleiden van een intervisiegroep.

Meer informatie
Op de website van de HvA staat meer informatie over de opleiding. Heb je vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleiders Heleen Florusse, h.m.florusse@hva.nl of Frouke Visser, f.m.visser@hva.nl

Foto: links Heleen Florusse en rechts Frouke Visser

foto Frouke Visser en collega(2)