Onderzoek: Het effect van de coach-coachee relatie op de effectiviteit van coaching

Type: Nieuws
Datum: 06 July 2023

Patrick de Vries volgt een werk- en organisatiepsychologiemaster in de richting van coaching aan de UVA. Samen met zijn groepsgenoten Billie Bos & Michal Gasiejewski hebben zij data verzameld via een vragenlijst om het effect van de coach-coachee relatie op de effectiviteit van coaching te meten. Zij delen graag hun resultaten.

Billie Bos: Tevredenheid met coaching, vertrouwen en waargenomen competentie van de coach.

We hebben ontdekt dat vertrouwen een belangrijke rol speelt bij het creëren van tevredenheid met coaching voor de coachee. De relatie tussen vertrouwen en tevredenheid met coaching kan worden verklaard door de relatie tussen coach en coachee. De relatie tussen coach en coachee wordt sterker wanneer een coach competent wordt geacht door de coachee. Deze relatie wordt sterker door de perceptie van competentie omdat de coachee dan de coach beter kan vertrouwen; de coach heeft namelijk meer te bieden.
Als coach is het daarom belangrijk om een stevige vertrouwensband op te bouwen met de coachee. Daarbij is het belangrijk om je vaardigheden als coach te blijven ontwikkelen en op pijl te houden.

Michal Gasiejewski: Emotionele uitputting, leerdoel oriëntatie en emotie regulatie.

Mijn onderzoek heeft aangetoond dat emotionele regulatie een cruciaal proces is dat de link verklaart tussen een leergerichte doeloriëntatie en emotionele uitputting. Dus de mogelijkheid om je emoties te reguleren als individu verklaart mogelijk de negatieve relatie tussen leerdoel oriëntatie en emotionele uitputting. Emotionele uitputting is een parameter van burn-out: “ik heb het gevoel dat ik aan het eind van mijn latijn zit”. Leerdoel oriëntatie is hoe iemand gericht kan zijn op het verbeteren van zijn of haar capaciteiten en geniet van het leerproces.

Door zich te richten op het verbeteren van de emotionele regulatie van de cliënten, kunnen coaches emotionele uitputting verminderen, de eerste stap bij het ontwikkelen van het burn-out syndroom.

Patrick de Vries: Inzicht, motivatie om te veranderen, working alliance en leerdoel oriëntatie.

Ik vond dat de working alliance de relatie tussen de motivatie van een coachee om te veranderen en het inzicht wat hij/zij kan verkrijgen in de coaching sessies volledig verklaard. Dit zou kunnen komen doordat er sociale uitwisseling plaatsvindt tussen de motivatie van de coachee en de capaciteiten van de coach. De coachee is al gemotiveerd om te veranderen, de coach kan dit aansterken door taken en technieken. Een coach kan bijvoorbeeld de coachee een lijst laten maken van zijn/haar sterke punten waardoor hij/zij meer gemotiveerd wordt. De coachee kan deze motivatie bij de coaching inzetten waardoor de coach ook gemotiveerd wordt en zijn/haar vaardigheden volledig inzet. Daarbij vond ik ook dat dit effect sterker leek voor juist die coachees die georiënteerd waren op leerdoelen. Dit zou kunnen komen omdat coachees die georiënteerd zijn op leerdoelen specifieke en uitdagende doelen stelt. Deze doelen helpen sterk in het opzetten van een working alliance, waardoor dit effect sterker wordt voor juist die coachees. Ik vermoed dan ook dat ze waarschijnlijk meer inzicht kunnen verkrijgen tijdens de coaching.

Bij al onze onderzoeken valt te stellen dat ze meer onderzoek behoeven. We hebben namelijk maar één meetmoment gehad door deze ene vragenlijst. Hierdoor kunnen we geen causale verbanden leggen.