Nieuwe LVSC Podcast Wat is kwaliteit?

Type: Nieuws
Datum: 21 November 2023

Kwaliteit is een begrip dat veel wordt gebruikt binnen een beroepsvereniging. Leden sluiten zich vaak aan om kwaliteit te borgen. Ook in het vak van professioneel begeleiden, zoals coaching, supervisie en organisatiebegeleiding, speelt kwaliteit een belangrijke rol. Als beroepsvereniging van professioneel begeleiders, zetten wij stevig in op kwaliteit.

Maar wat is kwaliteit eigenlijk?

In deze LVSC podcast gaat podcastmaker Suzanne Bindels met drie gasten, Michiel de Ronde, Annet Murre ten Have en Irene Slaats, het gesprek aan over kwaliteit.

Michiel werkt als lector aan de doorontwikkeling van het vakgebied van begeleidingskunde. Irene is mede eigenaar van opleidingsinstituut Psychodidact. Psychodidact ziet zichzelf vooral als bewaker van de kwaliteit, zowel op inhoud als op vorm. Annet is directeur van Bureau LVSC.

Ga naar LVSC podcast Wat is kwaliteit?  

Je kunt de podcast ook op ons Youtube kanaal beluisteren. 

KLEIN foto podcast kwaliteit