LVSC wenst iedereen een gelukkig, inspirerend en verbindend 2023!

Type: Nieuws
Datum: 04 January 2023
Het jaar 2022 ligt achter ons. Een jaar met wederom veel mooie en inspirerende ledenactiviteiten. Zoals de webinars Ontwerpend begeleiden door Mark van Peufflik en Mariëlle Visser en Personal branding door Saskia Postma. In maart hadden we een sprankelende en futuristische bijeenkomst Shaping the future in Zwolle waar we een blik in de toekomst van de maatschappij en ons vak hebben geworpen.

De 14 regio's hebben weer veel mooie en boeiende regiobijeenkomsten georganiseerd waardoor onze leden dicht bij huis hun bijscholing kunnen volgen. 

Na de voorjaar ALV konden leden aan de slag met hun ondernemerschap in het interactieve college Zakelijk vrienden maken door Jolanda Wicherson. Als afsluiting van de najaar ALV hadden we de tweejaarlijkse LVSC scriptieprijs uitreiking.

Enkele  LVSC leden hebben een geslaagde crowdfunding opgezet voor Yucelkoffers voor Oekraïense collega's. Verder vond in internationaal verband de ANSE summer university plaats in Riga en vierde ANSE haar 25 jarig jubileum met een een mooie overzicht video

Als vereniging hebben we weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Mooi dat steeds meer professioneel begeleiders hun weg vinden naar onze beroepsvereniging om zich te blijven ontwikkelen. Samen met jullie groeien we verder en blijven we jullie graag ondersteunen in je professionele ontwikkeling. 

De werkgroep Onderzoek Coaching heeft een succesvol onderzoek gedaan om te onderzoeken waar Coaches behoefte aan hebben ten aanzien van aansluiting bij een beroepsvereniging en dit onderzoek heeft waardevolle adviezen opgeleverd waar we dit jaar mee aan de slag gaan. 

Op het ledennet hebben we de uitkomst van ons ledenonderzoek 2022 gepubliceerd. Ook hierin staat veel nuttige en waardevolle informatie waarmee wij vooruit kunnen. 

We hebben belangrijke stappen gezet voor de Pilot Herregistratie. Meer over de pilot lees je op het ledennet. 

De eerste welkomstgesprekken voor Organisatiebegeleiders vonden plaats in december in het kader van onze Pilot Welkomstgesprekken onderzoek kwaliteit voor Organisatiebegeleiders. 

Dit overzicht is niet uitputtend. Er zijn nog meer commissies en leden die mooi werk hebben gedaan voor onze vereniging vorig jaar. We willen iedereen die zich heeft ingezet voor LVSC in 2022 nogmaals hartelijk bedanken! 

Rest ons nog om jullie allemaal een heel gelukkig, inspirerend en verbindend 2023 te wensen! Laten we er samen weer een mooi en leerrijk jaar van maken met boeiende ontmoetingen en inspirerende bijeenkomsten. 

2023 hart(2)