LVSC aanwezig bij overleg Netwerk Zelfstandig Ondernemers

Type: Nieuws
Datum: 17 May 2023

LVSC is sinds vorig jaar aangesloten bij PZO, Platform Zelfstandig Ondernemers. Dinsdag 9 mei was er een bijeenkomst van het Netwerk Zelfstandige Ondernemers, waar wij via PZO ook bij zijn aangesloten. Dit is een platform van diverse beroepsorganisaties en belangenverenigingen voor de lobby naar politiek Den Haag over de belangen van zzp’ers. Het Netwerk is in april 2022 opgericht en op 9 mei hadden we alweer de vijfde bijeenkomst. Peter Vergeer, voorzitter LVSC, was aanwezig bij dit overleg.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit overleg ging het onder andere over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook zzp’ers kunnen ziek worden. De realiteit is dat een groot percentage zzp’ers zich niet of onvoldoende verzekerd hebben tegen het wegvallen van het inkomen. Soms hebben ze een overeenkomst bij het Broodfonds afgesloten, maar die geeft een maximale dekking van twee jaar en dit is onvoldoende als de uitval langdurig blijkt te zijn. De consequenties bij langdurige uitval zijn groot, tot het verkopen van de eigen woning aan toe. Tegelijkertijd kunnen zzp’ers zich vaak niet goed verzekeren, omdat de premies erg hoog zijn.

De overheid is in overleg met de sociale partners aan het kijken of er een vorm van verplichte AOV kan komen. Op dit moment ligt er een conceptvoorstel waarin het UWV na 1 jaar arbeidsongeschiktheid de verzekering uitbetaald. Er zijn in dit conceptvoorstel twee discussiepunten:

  1. Sommige zzp’ers willen niet dat het UWV de verzekeraar is maar willen een eigen verzekering nemen die maatwerk kan leveren. Deze keuzevrijheid noemt met opt-out. De vraag is of dit beginsel overeind kan blijven. Nadeel van opt-out is dat de zzp’ers die goed verdienen een eigen verzekering nemen en het UWV met de zzp’ers blijft zitten die minder verdienen of vaker ziek zijn. Hiermee komt het solidariteitsbeginsel onder druk te staan.
  2. Een tweede discussiepunt is de ingangsdatum. De leden van het Netwerk willen dit graag op twee jaar hebben. Het voordeel van twee jaar is dat dit de premie drukt, want de meeste zieken zijn binnen twee jaar weer aan de slag. Via bijvoorbeeld het Broodfonds kunnen zzp’ers de eerste twee jaar verzekeren. De zorg bij de leden is dat als vastgehouden wordt aan één jaar de premie onbetaalbaar wordt.

Het conceptvoorstel wordt nog op verschillende plekken besproken maar dat er een vorm van verplichte AOV komt lijkt waarschijnlijk. Maar als het zover is leven we waarschijnlijk al in 2028.

pzo-klein logo