Leden gezocht voor werkgroep Huishoudelijk reglement

Type: Nieuws
Datum: 17 January 2023
Wij zijn op zoek naar leden voor de werkgroep Huishoudelijk reglement die een concept gaan ontwikkelen om voor te leggen aan de ALV. Het huidige huishoudelijk regelement is hard toe aan vernieuwing. 

De werkgroep bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter. Ton Vegt is gevraagd voor de rol van voorzitter en heeft laten weten deze taak op zich te willen nemen. We zoeken nog 3 leden om de werkgroep compleet te maken. De werkgroep maakt een concept Huishoudelijk Reglement en betrekt daar de leden van de LVSC bij. De werkgroep bedenkt zelf een opzet voor de manier waarop zij de leden gaan betrekken.

Het tijdspad is als volgt:

● februari 2023 - installeren werkgroep
● maart - juni 2023 - opstellen 1ste concept
● juli - september 2023 - betrekken leden LVSC om input te leveren
● oktober 2023 - opstellen 2e concept
● presentatie 2e concept Huishoudelijk reglement op ALV op 22 november - meningsvorming
● december 2023 - februari 2024 - schrijven 3e concept
● maart 2024 - presentatie Huishoudelijk reglement in bestuursvergadering - meningsvorming
● presentatie Huishoudelijk reglement op ALV mei 2024 - besluitvorming

Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar voor de leden van de werkgroep Huishoudelijk reglement. 

Meer informatie vind je in de opdracht voor de werkgroep Huishoudelijk reglement. 

Kom jij de werkgroep versterken?

Als je interesse hebt om plaats te nemen in de werkgroep en te werken aan een concept Huishoudelijk reglement, nodigen we je van harte uit om z.s.m. te reageren. Je kunt een mail sturen naar Annet Murre via a.murre@lvsc.eu. 

2 Huishoudelijk_Reglement