Zonder falen geen vooruitgang​​​​​​

Leren en ontwikkelen
Persoonlijke ontwikkeling
TsvB 2016 #3

Als life- en loopbaancoach en trainer geeft de auteur supervisie aan re-integratieprofessionals voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doeloriëntatie. Deze supervisie houdt in dat zij een leerdoelentraining, gegeven door een door de stichting opgeleide trainer, bijwoont en haar observaties daarna bespreekt met de trainer. De deelnemers aan de training worden gestimuleerd om doelen te stellen vanuit een leerdoeloriëntatie, waarbij de nadruk ligt op het willen ontwikkelen van competenties. Hoe kun je beter leren omgaan met tegenslagen? En hoe kun je jezelf (of een ander) motiveren om door te gaan met hetgeen je graag wilt bereiken? Of is het mogelijk om deze (prestatie)doelen bij te stellen, zonder het gevoel te hebben te falen? Deze vragen probeert de auteur in dit artikel te beantwoorden, aan de hand van de onderliggende theorieën.

Download artikel

​​​​​​​Renate van Halen