Zelfstandigheid van zorgteams als taai vraagstuk​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
Organisatieontwikkeling
TsvB 2016 #2

De auteur reflecteert op Plezier beleven aan taaie vraagstukken, werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid van Hans Vermaak, aan de hand van eigen ervaringen. In een persoonlijk samenspel van onderzoeken, veranderen en professionaliseren heeft Vermaak gezocht naar een antwoord op taaie vragen. Hij deed dat toen hij, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gedurende zes jaar werkte aan dertig verandertrajecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking bij verschillende ambassades. Zijn bevindingen, gerelateerd aan en uitgebreid onderbouwd vanuit de literatuur, kwamen terecht in dit boek. Tijdens het lezen van het boek had De Vries haar eigen proces van onderzoeken, veranderen en professionaliseren in de vorm van een verandertraject, waaraan zij als freelance-projectbegeleider werkte bij een zorginstelling. Het boek bracht haar tot een diepere analyse van wat zij in dat traject was tegengekomen en van de keuzes die daarin gemaakt werden. 

Ga naar artikel

​​​​​​​Maartje de Vries