Worstelen met de menselijk maat - Zin en betekenis ontdekken in de levensloop​​​​​​

Filosofie
Psychologie
Zingeving en bezieling
TsvB 2021 #4

De menselijke maat vereist dat we afgestemd blijven op het subject-zijn van ieder individu. Maar door de dominantie van het objectiverende en instrumentele denken wordt iemand ongewild en al te gemakkelijk gereduceerd tot een schakeltje in het protocol of een cijfer in de calculatie. Maar het het subjectieve is niet objectief meetbaar of maakbaar. In dit essay onderzoekt de auteur wat we nu precies bedoelen met ‘het subjectieve’.

​​​​​​​Frank Verborg