Woede als nuttige en productieve emotie​​​​​​

Emoties
Filosofie
Reflectie en bewustwording
TsvB 2017 #3

De auteur bespreekt Woede en vergeving. Wrok, ruimhartigheid en gerechtigheid (2016) van Martha Nussbaum. Zij overpeinst de verschillende visies op woede en vergeving, beginnend met een nieuwsbericht over president Trump. Nussbaum doet na een grondige analyse de oproep om, in een wereld die gedreven wordt door woede en vergelding, iets beters te scheppen. De bespreking besluit ermee dat wij daar als begeleidingskundigen een rol in kunnen spelen, door mensen te helpen die ervaren anders te zijn dan de wereld zoals die nu is (en mensen te helpen anders te zijn dan de wereld zoals die nu is).

Download artikel (vrij toegankelijk)

​​​​​​​Maartje de Vries