Wil de echte begeleider opstaan?​​​​​​

Begeleidingskunde
Identiteit
TsvB 2020 JUBILEUMNUMMER

Vijf jaar na zijn artikel ‘Wil de echte groep opstaan’ blikt de auteur terug: wat vindt hij er nu van? Vervolgens geeft hij een verdiepend exposé over wat hij onder sociale complexiteit verstaat in de context van groepsbegeleiding en beargumenteert tevens het belang ervan. Ten slotte kijkt hij ook vooruit en zet uiteen wat hij graag zou willen en wat hij belangrijk vindt voor (toekomstige theorievorming over) het begeleiden van groepen.

​​​​​​​Thijs Homan