Wie is de klant?​​​​​​

Begeleidingskunde

In organisatiecoaching gaat het vaak om een samenwerking met een triadisch karakter, met een rol voor degene die de interventie ontvangt, de contracterende partij en de begeleider(s). Een fundamentele vraag in deze samenwerking is: wie is de klant? Het beantwoorden daarvan heeft diepgaande implicaties voor alle betrokken partijen. Aspecten als macht, vertrouwelijkheid en ‘informed consent' hebben invloed op de begeleidingsrelatie. Deze aspecten moeten zorgvuldig overwogen worden in het vaststellen van de rollen en verwachtingen van alle betrokkenen. Volgens dit artikel is dat niet alleen een ethische must, maar leidt dit tevens tot een meer effectief begeleidingsproces. De vraag wie de klant is, valt niet simpel te beantwoorden maar vraagt deskundige en professionele beoordeling van de situatie. Lees dit artikel om te ontdekken welke vragen je in dit verband kunt stellen.

​​​​​​​Fuqua, D.R., Newman, J.L., Simpson, D.B. & Choi, N. (2012). Who is client in organizational consultation? Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 64, 108-118.