Wie is de baas in ons brein?​​​​​​

Breinwetenschap
TsvB 2014 #1

Het onderwerp linker-/rechterhersenhelft ontlokt menigeen een wat vermoeide zucht. Het is al zo oud en afgezaagd. Er bestaan al zoveel theorieën over, die altijd wel een beetje maar nooit helemaal kloppen. Wat moeten we daar nog mee? Is dit onderwerp nog relevant? Kunnen begeleidingskundigen er iets mee? Ik denk van wel. Het is duidelijk dat er grote verschillen bestaan in de bouw en werking van de linker- en rechterhersenhelft. Deze bestaan bij andere zoogdieren, vogels en vissen. En zelfs bij de bescheiden breinen van insecten (Anfora e.a., 2011). Bij mensen is de specialisatie van de hemisferen nog duidelijker dan bij andere zoogdieren. De verbindingen tussen beide hersenhelften zijn bij de mens relatief gering. Van een beter begrip van de verschillen tussen de hersenhelften kunnen we een dieper inzicht verwachten in fundamentele kenmerken van ons brein. Dat zal van pas komen bij de begeleiding van reflectie en bij het ontwikkelen van zelfkennis en zelfsturing...

​​​​​​​Luken, T.