Wie het niet weet mag het zeggen​​​​​​

Begeleidingskunde
Filosofie
TsvB 2014 #2

Jarenlang hing op mijn toilet een artikel uit NRC Handelsblad met de titel ‘Filosofie is een laxeermiddel’. Het was een interview met de Duitse filosoof Gerd Achenbach, grondlegger van de eerste Philosophischen Praxis; een werkwijze waarbij een filosoof zijn vak - denken - inzet om (levens)vragen van (betalende) individuen te ‘behandelen’. Ik had het krantenartikel medio jaren tachtig uit de krant geknipt en sleepte het van (studenten)huis naar huis mee, tot het zo begon te vergelen en te scheuren dat ik het inlijstte. Ik herinner mij nog de hoop die ik dagelijks aan dit artikel ontleende: dat je van denken je werk kon maken. En dat je met dat werk mensen kon helpen...

​​​​​​​Moor, M.