Werkstress in verschillende contexten​​​​​​

Psychologie

Concurreren, acquireren, je eigen werk maken: voor wie als zelfstandig professional opereert, zijn dit aspecten van het werk die voor stress kunnen zorgen. Gebrek aan autonomie, het keurslijf van de organisatie, een leidinggevende die jou niet op waarde schat: werk je als professional in loondienst, dan zijn dit vast herkenbare stressbronnen. Deze boeiende verschillen waren aanleiding voor het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt.

Onder ruim driehonderd professionals is onderzoek gedaan naar welke aspecten van hun werk zij als stressor ervaren. Specifieke vraag van de onderzoekers was of daarin duidelijke verschillen zijn tussen professionals in loondienst en professionals die als zelfstandige opereren. De resultaten komen overeen met dat wat men verwachtte: gebrek aan handelings- en beslissingsruimte zorgt bij een professional in loondienst voor de meeste stress, terwijl dat bij de zelfstandige harde concurrentie op de markt is. Vervolgens heeft men ook nog gekeken naar de coping-strategieën van beide groepen. Ook hier duidelijke verschillen: mensen in loondienst hebben een meer passieve manier van omgaan met stress, zelfstandigen een meer actieve.

Als begeleider kun je de resultaten te eerste naast de eigen stress leggen. Wat geeft ons stress op? En hoe dealen we daar effectief mee? Dezelfde vraag kunnen we natuurlijk stellen aan cliënten, of die nu in loondienst zijn of als zelfstandige opereren. En laten we dan deze kennis over de opvallende verschillen tussen deze groepen gebruiken om onze begeleiding zo effectief mogelijk te maken.

​​​​​​​Oren, L. (2012). Job stress and coping: self-employed versus organizationally employed professionals. Stress Health, 28, 163-170.