Werknemer anno 2012​​​​​​

Begeleidingskunde
Persoonlijke ontwikkeling

Dit artikel beschrijft hoe mensen die werkzaam zijn als supervisor een aantal vragen vanuit hun ervaring als supervisor beantwoorden. Het gaat om vragen die betrekking hebben op hoe de werknemers die zij in hun praktijk tegenkomen, hun werk en werkomstandigheden ervaren. Supervisoren constateren uit hun gesprekken met cliënten dat werk en werkomstandigheden veranderen en dat dit leidt tot veranderde werknemers.

In dit artikel wordt dan ook de vraag opgeworpen wat supervisoren moeten doen om, terwijl hun cliënten en de omgeving van hun cliënten veranderen, toch effectief te blijven in hun werk.

​​​​​​​Research Group for Living in Organisations (2012). Risk factors for work quality and mental health: current findings and initial conclusions. Positionen. Research on Consulting in the Workplace.