Werken met het DialoogLab.​​​​​​

Leren en ontwikkelen
Methoden en technieken
TsvB 2019 #1

Na indringende ervaringen in Afrika verdiepte de auteur zich in narratieve therapie, coaching en mediation. Vanuit een narratieve cultuur worden verhalen in Afrika breed ingezet bij de opvoeding en bij persoonlijke thema’s, maar ook om maatschappelijke dilemma’s aan te kaarten. Ook in het westen blijkt professioneel veelvuldig met verhalen te worden gewerkt, zoals bij narratieve therapie van, narratieve mediation en narratieve begeleiding en coaching. De rijkdom van het werken met verhalen werd de auteur steeds duidelijker. In dit artikel zet hij zijn ervaringen uiteen.

​​​​​​​Marcel van der Pol