Werk en zingeving​​​​​​

Zingeving en bezieling
TsvB 2012 #1

Coaches en supervisoren komen in hun werk nogal eens in aanraking met beroepsleed en zingevingsvragen in verband met het werk van degenen die zij begeleiden. Ik las Bezield werken van benedictijner monnik Anselm Grün en coach Friedrich Assländer, met de vraag in hoeverre zij inspiratie bieden bij het professioneel omgaan met deze thema’s. Hun uitgangspunt is dat werk belangrijk is voor je levensgeluk. Het is volgens hen daarom goed je te bezinnen op de betekenis van je werk, zeker in tijden van (persoonlijke) crisis. Ontslag, een burn-out of carrièredruk kunnen bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een heroriëntatie.

​​​​​​​Bennink, H.