Weemoed als weg naar herstel​​​​​​

TsvB 2022 #2

In dit artikel zet de auteur uiteen hoe weemoed een plek kan krijgen binnen verandertrajecten. Weemoed genereren ziet zij als een krachtig middel om veranderingen te bewerkstelligen, voor organisaties, werknemers en begeleidingskundigen. Wanneer er veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld in een organisatie, dan is de kans aanwezig dat de verbinding met de eigen geschiedenis als rijke bron verloren gaat. Dan is herstel nodig, maar hoe doe je dat en waar begin je?

​​​​​​​Inger Hoek