'We zijn vaak verrekte slordig in het vormgeven van het relatiecontract'. In gesprek met Piet Weisfelt​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2013 #4

Piet Weisfelt heeft een lange en rijke ervaring als begeleider. Begonnen als docent Engels en maatschappijleer in het middelbaar en hoger onderwijs, werkte hij later als leerlingbegeleider. In de jaren negentig van de vorige eeuw richtte hij, samen met Wibe Veenbaas, Phoenix Opleidingen op. Met zijn echtgenote Marry startte hij twaalf jaar geleden Weisfelt en Partners. Hij schreef verschillende boeken, zoals Nestgeuren, Op weg naar gezondheid en Hoe heb ik je lief? Een rode draad in zijn werk is het thema professionele begeleiding; individueel en in groepen. Weisfelt is zeer ervaren als therapeut, coach en opleider...

​​​​​​​Boer, E. de Brenninkmeijer, J.H.