Wat werkt? Wie werkt?​​​​​​

Begeleidingskunde
Effectiviteit

Welke interventies zijn effectief als het gaat om supervisie, intervisie en coaching? En welke eigenschappen, welke houding en welk gedrag van de professional dragen bij aan de effectiviteit van de begeleiding? Met andere woorden: wat en wie werkt?

In dit artikel wordt een mooi overzicht gegeven van wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de effectiviteit en werkzame ingrediënten van supervisie, intervisie en coaching. De auteurs deden een literatuursearch, voornamelijk wat betreft buitenlands onderzoek; in Nederland is nog nauwelijks goed onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Aan de hand van review-artikelen, meta-analyses, primaire studies en overzichtsartikelen, komen zij tot enkele conclusies: supervisie werkt, maar men weet niet precies waardoor. Intervisie is leerzaam, maar leidt nauwelijks tot gedragsverandering. Coaching werkt ook, maar vooral als er een externe coach wordt ingezet.

Nieuwsgierig naar meer conclusies? Lees dan dit artikel. Voor de liefhebber geeft het artikel ook een goede beschrijving van wat nu eigenlijk verstaan wordt onder supervisie, intervisie en coaching; handig voor de begripsbepaling.

​​​​​​​Rietveld, L. & Rooijen-Mutsaers, K. van (2012). Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut.