Wat werkt volgens de cliënt?​​​​​​

Begeleidingskunde
Effectiviteit

Effectonderzoek is belangrijk; graag willen we weten wat een coachtraject effectief maakt. Dit artikel beschrijft onderzoek waarbij vanuit het perspectief van de coachee gekeken is naar factoren die bijdragen aan de effectiviteit van coaching. Het betreft een onderzoek waaraan 114 (ex-)coachees meededen. Zij vulden een online-vragenlijst in met vragen over context, kenmerken van de coach, coachingsproces, organisatie en coachee, en ervaren effectiviteit.

Maar hoe meet je nu dat laatste? De onderzoekers bepaalden de ervaren effectiviteit aan de hand van drie vragen. Het antwoord kon steeds een aantal punten opleveren en het totaal van de behaalde punten noemde men Overall Coaching Index, een maat voor de ervaren effectiviteit. De drie vragen die men daarbij van belang vond waren: (1) zou je opnieuw kiezen voor coaching?, (2) zou je een collega coaching aanbevelen?, en (3) hoe effectief denk je dat de coaching was?

Maar wat zegt dit nu over de absolute effectiviteit van coaching? En wat is ‘effectief' eigenlijk? Voor wie moet het effectief zijn? En ten slotte, wie bepaalt uiteindelijk wat effectief is?

​​​​​​​Blackman, A. & Moscardo, G. (2012). Exploring the coaching experience: analysing coachee perspectives of factors contributing to coaching effectiveness. In European Mentoring and Coaching Council (Ed.), Developing mentoring and coaching research and practice (pp. 5-19). Sheffield: European Mentoring and Coaching Council.