Wat kunnen medisch specialisten leren van piloten?​​​​​​

Begeleidingskunde
Effectiviteit
Reflectie en bewustwording
TsvB 2016 #4

Vanuit de medische wereld wordt steeds vaker naar de veiligheidsprocedures in de luchtvaart gekeken, om te leren over patiëntveiligheid. De analogie tussen cockpit en operatiekamer ligt voor de hand. De vergelijking tussen hoogopgeleide professionals als medisch specialisten en piloten ligt eveneens voor de hand en is niet alleen populair onder veiligheidskundigen. Uit promotieonderzoek van managementconsultant Eva van der Fluit blijkt dat piloten half zoveel conflicten in de cockpit hebben als professionals in andere organisaties. Dit roept de vraag op of men in navolging van de piloten ook medici veiliger en effectiever kan laten samenwerken, en vooral of deze benadering kan bijdragen aan een opener (leer)cultuur in de medische sector. In dit artikel verkennen de auteurs wat er te leren valt van de luchtvaart en welke concrete handvatten dat biedt voor het begeleiden van medisch specialisten.

Download artikel (vrij toegankelijk)

Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit artikel. Dit kan door een mail te sturen aan auteur Cees van Elst: cwvelst@xs4all.nl of te reageren via LinkedIn.

​​​​​​​Cees van Elst en Maleene de Ridder