Wat 'eigen wijsheid' en heartfulness mij brachten​​​​​​

Methoden en technieken
TsvB 2012 #2

Al sinds mijn jeugd weet ik dat ik lijd aan een chronische neurologische aandoening. En al namen de klachten in de loop van de jaren toe, toch voelde ik mij tot vier jaar geleden niet noemenswaardig beperkt in mijn leven. Vanaf dat moment ging de ziekte echter over in een meer progressieve vorm. De daarmee gepaard gaande verschijnselen, en met name de sterke vermoeidheidsklachten,  dwongen mij keuzes te maken.

Reactie op 'Heartfulness als innovatie bij professionele begeleiding. Over het doelgericht toepassen van biofeedback' (TsvB 2012-02)

​​​​​​​Tierolf, A.