Waarom wordt de menselijk maat zo vaak vergeten? - Boekbespreking​​​​​​

Begeleidingskunde
Psychologie
TsvB 2020 #4

De auteur bespreekt in deze bijdrage Person-centered care in psychiatry. Selfrelational, contextual and normative perspectives (2019) van Gerrit Glas. Door de opkomst van onder meer de neurowetenschappen en de gedragsgenetica is de overheersende idee dat de mens geheel en al verklaard kan worden vanuit zijn fysieke natuur en dan met name het brein. Maar dit raakt niet ons diepste zelf. Psychiater en filosoof Gerrit Glas schreef over dit fenomeen een belangrijk en pittig boek. Hij presenteert daarin een ander perspectief op wie wij zijn en laat zien waarom we in de ggz zo vaak de menselijke maat uit het oog verliezen.

​​​​​​​Frank Verborg