Vrouwen en de paradox van macht​​​​​​

Persoonlijke ontwikkeling

Nog altijd vormt een cocktail van culturele, organisatorische en persoonlijke belemmeringen een barrière tussen vrouwen en functies in het hoger management. Een belangrijk ingrediënt van deze cocktail is macht. Vrouwen hebben daar namelijk een complexe relatie mee. Een nieuwe kijk op macht zou vrouwen helpen meer grip te krijgen op hun persoonlijke kracht en macht, om vervolgens op de werkplek de leiding nemen in het herdefiniëren van de macht. De paradox in dit alles is, aldus Perschel en Perdue, dat het transformeren van de bedrijfscultuur van vrouwen vraagt macht naar zich toe te trekken, in een systeem dat indruist tegen de aard van vrouwen. Ziedaar de paradox van macht.

Om meer inzicht te krijgen in de complexe relatie die vrouwen hebben met macht, voerden de auteurs een onderzoek uit onder 235 vrouwen die op seniorniveau opereren in het bedrijfsleven. Ze onderzochten wat deze vrouwen weten over macht, hoe ze denken en voelen over macht, hoe macht hun carrière beïnvloedt, hoe zij macht naar zich toetrekken en welke interne en externe barrières hen ervan weerhouden meer macht te verkrijgen. Dit onderzoek leverde resultaten op die de auteurs hebben gebruikt om te komen tot vijf belangrijke sleutels voor vrouwen om de paradox van macht te transformeren: (a) spreek je uit, sta op, laat je zien, (b) dump Assepoester, (c) smeed strategische verbindingen, (d) ontdoe je van overtuigingen die je tegenhouden, en (e) weet wat macht is en wees krachtig.

Kom je dat als coach of supervisor tegen, vrouwen die worstelen met de paradox van macht? Wellicht kunnen de vijf sleutels onderwerp van gesprek zijn en dragen we daarmee bij aan het overbruggen van de genderkloof.

​​​​​​​Perdue, J. & Perschel, A. (2012). Women and the power of paradox. Internet: www.germaneconsulting.com.