Vraagtekens bij en perspectieven voor de relatie tussen ethiek en supervisie​​​​​​

Begeleidingskunde
Leren en ontwikkelen
TsvB 2017 #3

De auteur reageert op het artikel ‘Ethiek en supervisie. Cliëntgerichte en professioneel-biografische invalshoeken’ van Wim Smeets in nummer 2017/3. Hij concludeert: supervisoren hoeven geen ethisch deskundigen te worden. Wel is wenselijk dat supervisoren beschikken over een bewustzijn van en sensitiviteit voor de ethische aspecten van het eigen handelen. Hetzelfde geldt voor ethische aspecten van de handelingsdilemma’s die supervisanten in hun werkmateriaal presenteren. Bovendien dienen zij te beschikken over de vaardigheid om supervisanten zich dit bewustzijn en deze sensitiviteit lerend eigen te laten maken. Supervisorenopleidingen dienen dit thema tot aandachtspunt te hebben.

​​​​​​​Louis van Kessel