Voorbij empathische intenties - Van denken naar doen​​​​​​

Methoden en technieken
TsvB 2021 #2

In dit artikel beschrijft de auteur ‘empathic intervision’ als systemische methodologie om empathie in coaching en begeleiding te integreren. Empathie ofwel de beoefening van het ruimte bieden aan anderen om zich uit te drukken zoals ze zijn en betekenis te geven aan hun ervaringen, vraagt van ons dat we in staat zijn de wereld van anderen te begrijpen zoals zij die ervaren. Het betekent onder meer goed luisteren naar mensen die misschien niet zijn zoals wij en nadenken over onze eigen rol en handelen.

​​​​​​​Lidewij Niezink