Virtuele coach voor mindful moment​​​​​​

Methoden en technieken

Ondanks de bekende positieve effecten van mindfulness-meditatie, het relatieve gemak waarmee de technieken aangeleerd kunnen worden en het gegeven dat het regelmatig beoefenen geen kosten met zich meebrengt, wordt mindfulness nog beperkt toegepast. Oorzaken hiervan zijn gebrek aan goede in mindfulness getrainde zorgverleners, onvoldoende toegang tot mindfulnesstrainers en -trainingsprogramma's, kosten van trainingsprogramma's, misvattingen over de methode en problemen met het zich aanwennen van een regelmatige meditatiegewoonte. Dit artikel beschrijft een oplossing voor deze problemen in de vorm van een virtuele coach die voorziet in mindfulness-meditatietraining en de noodzakelijke coachende ondersteuning bij het aanwennen van een meditatiegewoonte.

De verzamelde data uit het onderzoek wijzen uit dat de groep deelnemers die werkte met een virtuele coach vaker en langer mediteerde, dit als meer plezierig, heilzaam, lonend en boeiend ervaarde en er meer vertrouwen in had het in de toekomst vol te houden, ten opzichte van de controlegroep. Wat betekenen de uitkomsten van een dergelijk onderzoek voor coaches? Worden zij langzamerhand overbodig, wanneer virtuele karakters - in staat tot interactie en dialoog met een levend wezen - zo effectief blijken te zijn op het gebied van training en coaching? Of zien ze de meerwaarde van zowel de intermenselijke interactie als de virtuele interactie, om mensen te begeleiden bij het komen tot verandering, ontwikkeling en een groter gevoel van welbevinden? En kijken ze naar mogelijkheden om beide in te zetten in de professionele praktijk?

​​​​​​​Hudlicka, E. (2011).Virtual coach for mindfulness meditation training. Paper for AAAI 2011 Spring Symposium. Menlo Park, CA: AAAI Press.