Virtueel begeleide van ervaringsleren - Reflecties bij de ANSE Summer Online Special​​​​​​

Begeleidingskunde
Reflectie en bewustwording
TsvB 2021 #4

De auteurs namen online deel aan de ANSE Summer Online Special en vertellen over op hun belevingen als deelnemer. Vervolgens zoomen zij uit naar technische ontwikkelingen die zij in hun eigen leven hebben meegemaakt, om terug te keren naar hun ervaringen als professioneel begeleider en docent in de coronaperiode. Zij sluiten de bijdrage af met een voorzichtige verkenning van de toekomst van professioneel begeleiden.

​​​​​​​Jetty de Groot, Annette Perino en Fer van den Boomen