Vier manieren om burn-out te raken. Over de wenselijkheid van specifieke begeleiding​​​​​​

Begeleidingskunde
Stress en angst
TsvB 2014 #1

Aan het verschijnsel stress en, in het verlengde daarvan, burn-out  is de laatste jaren in boeken, tijdschriften en documentaires veel aandacht besteed. Valt daar nog iets nieuws aan toe te voegen? De auteurs stellen dat een benadering vanuit de mentaliteitentheorie van Van de Griend nieuw licht kan werpen op het verschijnsel. 

​​​​​​​Beijer, I. Snels, G