Verschillen overbruggen of verbinding zoeken? Effectief leren omgaan met diversiteit​​​​​​

Begeleidingskunde
Identiteit
Reflectie en bewustwording
TsvB 2017 #4

Ook komen de beperkingen van de benadering aan de orde. Hierbij maakt hij tevens een uitstapje naar discussies over cultuurrelativisme en cultuurabsolutisme. Vervolgens vertelt hij over het zoeken naar overeenkomst, naar verbinding en stappen naar elkaar toe, waarbij we de ander niet gelijk stellen aan zijn cultuur. Daarmee ligt de nadruk op communicatie tussen mensen en niet tussen culturen. Vervolgens gaat hij in op wat deze filosofie betekent voor trainingen.

​​​​​​​Huibert de Man