Veranderkracht​​​​​​

Veranderingen

Hoe kom je tot echte veranderkracht? Hoe zorg je ervoor dat er ook daadwerkelijk wat terechtkomt van de prachtige plannen die bedacht worden? Hoe slaat men de brug tussen plannen en uitvoering? In dit artikel introduceren de auteurs vijf slaagfactoren voor veranderkracht.

Ten eerste de rationale: het idee achter een verandering ofwel het waarom en het wat. Ten tweede het effect: het beoogde, geprojecteerde of ervaren effect bij verschillende betrokkenen. Dit kan zowel een positief als negatief effect zijn. Ten derde de focus ofwel de richting waarin men zich beweegt. Ten vierde energie; dit heeft te maken met inspiratie, motivatie en vermogens. Ten vijfde verbinding ofwel de sturing en samenhorigheid die zorgen voor consistentie en samenhang, en die ervoor zorgen dat de met de andere vier slaagfactoren verbonden veranderingsinspanningen leiden tot een optimaal rendement. Ten slotte beschrijft het artikel voor alle leidende slaagfactoren een aantal voorbeelden van onderliggende slaag- en faalfactoren.

Om echte veranderkracht te genereren is het de kunst om slaagfactoren te ontwikkelen en te benutten, en faalfactoren tegen te gaan, te corrigeren of hun invloed te beperken. Slaagt men daarin, dan kan er een stevige brug worden geslagen tussen plan en uitvoering. Dit artikel gaat dus over veranderkracht in organisaties. Voor coaches, supervisoren en andere begeleidingskundigen is het een boeiende vraag of en hoe de vijf beschreven slaagfactoren van toepassing zijn op het individu. Zijn dit ook slaagfactoren voor ‘eigen veranderkracht'?

​​​​​​​Have, S. ten, Have, W. ten & Eng, N. van der (2001). Veranderkracht: vijf leidende slaagfactoren als brug naar doeltreffende verandering. Holland/Belgium Management Review, 135, 16-24.