Veranderende professionaliteit​​​​​​

Begeleidingskunde
Persoonlijke ontwikkeling
Reflectie en bewustwording
TsvB 2018 #1

De domeinen zorg en welzijn zijn continu in beweging. Professionals moeten zich leren bewegen in een sterk veranderende maatschappij, waarbij oude rollen en routines niet zelden moeten worden losgelaten. Veranderende wetgeving en paradigma’s wat betreft gezondheid, vergrijzende bevolking en de opkomst van technologie in de zorg vragen om de ontwikkeling van netwerkprofessionaliteit en kritische professionals. Supervisie, intervisie en coaching, middelen die ingezet worden om het leren op de werkplek te stimuleren, kunnen een belangrijke rol spelen in de begeleiding van professionals naar deze nieuwe professionaliteit.

​​​​​​​Wietske Kuijer-Siebelink, Korrie Melis en Frans de Vijlder